De strafuitvoeringsrechtbank valt niets te verwijten, zo benadrukte Hennart. Het proces om tot de voorwaardelijke vrijlating van El Bakraoui te komen "heeft liefst twee jaar geduurd" en de wet werd gerespecteerd. De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel wees erop dat El Bakraoui pas vrijkwam nadat hij ongeveer de helft van zijn straf had uitgezeten, hoewel het eigenlijk al kan na een derde. Hennart liet echter wel doorschijnen dat het parket beter had kunnen reageren. Toen de justitieassistente in juni 2015 vaststelde dat El Bakraoui niet meer kwam opdagen op afspraken, werd een proces in gang gezet dat uiteindelijk heeft geleid tot de intrekking van zijn vrijlating. Dat proces neemt wat tijd in beslag, waardoor pas op 21 augustus de gerechtelijke beslissing viel om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen. Ondertussen had het parket El Bakraoui echter al in juli kunnen laten oppakken, zo blijkt. "De wet voorziet dat het openbaar ministerie tot een voorlopige aanhouding kan beslissen, wat concreet betekent dat hij meteen wordt geseind. Zo'n initiatief werd echter niet genomen", legt Hennart uit. "Ik hoor berichten als zou hij in die periode door Turkije uitgeleverd zijn aan Nederland. Zou de situatie anders geweest zijn, mocht men zo'n initiatief genomen hebben. Ik kan de vraag maar stellen." (Belga)

De strafuitvoeringsrechtbank valt niets te verwijten, zo benadrukte Hennart. Het proces om tot de voorwaardelijke vrijlating van El Bakraoui te komen "heeft liefst twee jaar geduurd" en de wet werd gerespecteerd. De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel wees erop dat El Bakraoui pas vrijkwam nadat hij ongeveer de helft van zijn straf had uitgezeten, hoewel het eigenlijk al kan na een derde. Hennart liet echter wel doorschijnen dat het parket beter had kunnen reageren. Toen de justitieassistente in juni 2015 vaststelde dat El Bakraoui niet meer kwam opdagen op afspraken, werd een proces in gang gezet dat uiteindelijk heeft geleid tot de intrekking van zijn vrijlating. Dat proces neemt wat tijd in beslag, waardoor pas op 21 augustus de gerechtelijke beslissing viel om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen. Ondertussen had het parket El Bakraoui echter al in juli kunnen laten oppakken, zo blijkt. "De wet voorziet dat het openbaar ministerie tot een voorlopige aanhouding kan beslissen, wat concreet betekent dat hij meteen wordt geseind. Zo'n initiatief werd echter niet genomen", legt Hennart uit. "Ik hoor berichten als zou hij in die periode door Turkije uitgeleverd zijn aan Nederland. Zou de situatie anders geweest zijn, mocht men zo'n initiatief genomen hebben. Ik kan de vraag maar stellen." (Belga)