Volgens het gemeentebestuur is het gepast om de naam van de Koning Leopold II-laan te wijzigen, naar aanleiding van het recent protest tegen Leopold II en zijn schrikbewind in Congo. Waarnemend burgemeester Kauffmann wil wel bekijken of er voldoende draagvlak voor een verandering is. De gemeente wil ook eerst een officieel advies aan Defensie vragen, aangezien de straat zich op militair domein bevindt. Oppositiepartij PRO wil eerst een volksraadpleging over de kwestie, vooraleer de straatnaam wordt veranderd. "Dat racisme een verwerpelijk iets is, kunnen we enkel maar bevestigen. Bij de beeldenstorm die er de laatste dagen aan de gang is, stellen wij ons echter serieuze vragen", klinkt het. "Het is onmiskenbaar dat onze gemeente onlosmakelijk verbonden is met ons koningshuis en of je het nu wilt of niet, Leopold II was daar een telg van. Moeten wij deze geschiedenis wissen uit ons collectieve geheugen?" (Belga)

Volgens het gemeentebestuur is het gepast om de naam van de Koning Leopold II-laan te wijzigen, naar aanleiding van het recent protest tegen Leopold II en zijn schrikbewind in Congo. Waarnemend burgemeester Kauffmann wil wel bekijken of er voldoende draagvlak voor een verandering is. De gemeente wil ook eerst een officieel advies aan Defensie vragen, aangezien de straat zich op militair domein bevindt. Oppositiepartij PRO wil eerst een volksraadpleging over de kwestie, vooraleer de straatnaam wordt veranderd. "Dat racisme een verwerpelijk iets is, kunnen we enkel maar bevestigen. Bij de beeldenstorm die er de laatste dagen aan de gang is, stellen wij ons echter serieuze vragen", klinkt het. "Het is onmiskenbaar dat onze gemeente onlosmakelijk verbonden is met ons koningshuis en of je het nu wilt of niet, Leopold II was daar een telg van. Moeten wij deze geschiedenis wissen uit ons collectieve geheugen?" (Belga)