"Soms kunnen kinderen of jongeren door omstandigheden niet meer bij hun ouders wonen", zegt Pleegzorg Antwerpen. "Een pleeggezin kan voor die kinderen een tijdelijke oplossing bieden. Pleegkinderen verblijven vaak maanden of jaren in hun pleeggezin, maar steeds meer is er nood om ook tijdens weekends of vakanties opvang te voorzien." De vzw benadrukt nog dat wegens een tekort aan pleegouders twee op de drie aanvragen voor pleegzorg niet beantwoord kunnen worden. (JDE)

"Soms kunnen kinderen of jongeren door omstandigheden niet meer bij hun ouders wonen", zegt Pleegzorg Antwerpen. "Een pleeggezin kan voor die kinderen een tijdelijke oplossing bieden. Pleegkinderen verblijven vaak maanden of jaren in hun pleeggezin, maar steeds meer is er nood om ook tijdens weekends of vakanties opvang te voorzien." De vzw benadrukt nog dat wegens een tekort aan pleegouders twee op de drie aanvragen voor pleegzorg niet beantwoord kunnen worden. (JDE)