De stiptheid ligt opnieuw fors lager dan in de eerste negen maanden van het jaar. Infrabel wijst er echter op dat de cijfers sterk wisselen per periode en dat de stiptheid in oktober ongeveer even hoog was als in oktober vorig jaar. Van de beloofde verbetering is voorlopig nog geen sprake. Iets minder dan een derde van de vertragingen is te wijten aan externe factoren, zoals zelfmoorden en kabeldiefstallen. Met de stijgende koperprijzen vormen die laatste een steeds groter probleem. Het leeuwendeel van de vertragingen en de afgeschafte treinen is echter te wijten aan problemen bij de NMBS zelf. "De gebruikelijke kwesties", zegt woordvoerder Bart Crols. "Het rollend materieel is door een onderinvestering in de jaren tachtig en negentig sterk verouderd. Dat zorgt voor pannes." De komende periode durven de spoorwegen toch op een verbetering te hopen. "Er worden nieuwe locomotieven en treinstellen geleverd, wat een gunstige invloed zou moeten hebben." Voor een structurele ommezwaai stelt de NMBS echter nog steeds eind 2013 in het verschiet. Dan wordt het hele rittenschema omgegooid. (KAV)

De stiptheid ligt opnieuw fors lager dan in de eerste negen maanden van het jaar. Infrabel wijst er echter op dat de cijfers sterk wisselen per periode en dat de stiptheid in oktober ongeveer even hoog was als in oktober vorig jaar. Van de beloofde verbetering is voorlopig nog geen sprake. Iets minder dan een derde van de vertragingen is te wijten aan externe factoren, zoals zelfmoorden en kabeldiefstallen. Met de stijgende koperprijzen vormen die laatste een steeds groter probleem. Het leeuwendeel van de vertragingen en de afgeschafte treinen is echter te wijten aan problemen bij de NMBS zelf. "De gebruikelijke kwesties", zegt woordvoerder Bart Crols. "Het rollend materieel is door een onderinvestering in de jaren tachtig en negentig sterk verouderd. Dat zorgt voor pannes." De komende periode durven de spoorwegen toch op een verbetering te hopen. "Er worden nieuwe locomotieven en treinstellen geleverd, wat een gunstige invloed zou moeten hebben." Voor een structurele ommezwaai stelt de NMBS echter nog steeds eind 2013 in het verschiet. Dan wordt het hele rittenschema omgegooid. (KAV)