'De kans is klein dat onze voorlopige stikstofregelgeving de Europese toets doorstaat', zegt specialist milieurecht Hendrik Schoukens (UGent). Er lopen enkele procedures over concrete vergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak in die zaken kan elk moment vallen.

'Als de rechter oordeelt dat de vergunningen in strijd zijn met de habitatrichtlijn, hebben we een precedent', zegt Laurie Braet, jurist bij Natuurpunt. 'Dat zou potentieel elke nieuwe vergunning van een stal met impact op een beschermd natuurgebied onmogelijk maken.' Zo'n uitspraak zou een ontwrichtende impact hebben op onze economie. Want niet alleen de stallen, ook de bouw van woningen, bedrijven of wegen die in de nabijheid liggen van habitatgebieden, zouden met dat arrest in de hand aangevochten kunnen worden.

'Ook in de buurt van de Antwerpse haven liggen habitatgebieden die in slechte staat zijn', zegt Braet. 'Grote nieuwe projecten in de haven, of de Oosterweelverbinding, zijn na zo'n uitspraak vogelvrij.' Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werkt intussen aan een definitieve stikstofregelgeving.

'De kans is klein dat onze voorlopige stikstofregelgeving de Europese toets doorstaat', zegt specialist milieurecht Hendrik Schoukens (UGent). Er lopen enkele procedures over concrete vergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak in die zaken kan elk moment vallen. 'Als de rechter oordeelt dat de vergunningen in strijd zijn met de habitatrichtlijn, hebben we een precedent', zegt Laurie Braet, jurist bij Natuurpunt. 'Dat zou potentieel elke nieuwe vergunning van een stal met impact op een beschermd natuurgebied onmogelijk maken.' Zo'n uitspraak zou een ontwrichtende impact hebben op onze economie. Want niet alleen de stallen, ook de bouw van woningen, bedrijven of wegen die in de nabijheid liggen van habitatgebieden, zouden met dat arrest in de hand aangevochten kunnen worden. 'Ook in de buurt van de Antwerpse haven liggen habitatgebieden die in slechte staat zijn', zegt Braet. 'Grote nieuwe projecten in de haven, of de Oosterweelverbinding, zijn na zo'n uitspraak vogelvrij.' Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werkt intussen aan een definitieve stikstofregelgeving.