In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar heeft de Vlaamse regering met veel moeite een akkoord gevonden over een voorlopige manier van werken. Om een vergunningsstop te vermijden, zal voorlopig gewerkt worden met een ministeriële instructie. Die instructie legt strengere normen voor de uitstoot van stikstof vast. Voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0 procent. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. Dat verschil in behandeling tussen de industrie en de landbouw ligt bij het ABS zwaar op de maag. "Blijkbaar weegt een industriële stikstofbron minder zwaar op de balans van de Vlaamse regering dan die uit landbouw, waarvan akte", klinkt het. "Stikstof is stikstof, hoe en onder welke vorm die ook de lucht in gaat en ergens neerslaat", stelt het ABS. Net als de Boerenbond vraagt het ABS zich af of de uitgewerkte regeling "juridisch kan standhouden". Het ABS dringt er ook op aan om nog dit jaar tot een definitieve regeling te komen om op die manier rechtszekerheid te geven aan de landbouwsector. (Belga)

In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar heeft de Vlaamse regering met veel moeite een akkoord gevonden over een voorlopige manier van werken. Om een vergunningsstop te vermijden, zal voorlopig gewerkt worden met een ministeriële instructie. Die instructie legt strengere normen voor de uitstoot van stikstof vast. Voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0 procent. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. Dat verschil in behandeling tussen de industrie en de landbouw ligt bij het ABS zwaar op de maag. "Blijkbaar weegt een industriële stikstofbron minder zwaar op de balans van de Vlaamse regering dan die uit landbouw, waarvan akte", klinkt het. "Stikstof is stikstof, hoe en onder welke vorm die ook de lucht in gaat en ergens neerslaat", stelt het ABS. Net als de Boerenbond vraagt het ABS zich af of de uitgewerkte regeling "juridisch kan standhouden". Het ABS dringt er ook op aan om nog dit jaar tot een definitieve regeling te komen om op die manier rechtszekerheid te geven aan de landbouwsector. (Belga)