Stijging energieprijzen leidt tot recordaantal klachten: ombudsman Energie doet aanbevelingen

© belga

De federale Ombudsdienst voor Energie, die door de gestegen energieprijzen vorig jaar een recordaantal klachten ontving, pleit onder meer voor een uitbreiding van de betalingstermijn van energiefacturen van 15 naar minstens 30 kalenderdagen.

De sterke stijging van de energieprijzen sinds de tweede helft van vorig jaar, heeft in 2021 tot een recordaantal klachten geleid bij de federale Ombudsdienst voor Energie. De dienst ontving vorig jaar 9.088 klachten, een stijging met 37 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De Ombudsdienst doet daarom enkele aanbevelingen bij de publicatie van zijn activiteitenverslag 2021.

Betalingstermijn energiefacturen omhoog van 15 naar 30 dagen

De huidige termijn van 15 kalenderdag sluit volgens de ombudsdienst niet aan bij het periodieke inkomen dat een consument normaal binnen een termijn van 30 kalenderdagen ontvangt. Daarnaast is de termijn van 15 dagen ook te kort omdat energiebedrijven er niet in slagen om voldoende bereikbaar te zijn en binnen deze termijn een antwoord te bieden op de vragen van hun klanten, klinkt het.

Geen aanmaningskosten

Andere beleidsaanbevelingen die de ombudsdienst onder meer formuleert, zijn het opleggen van kosteloze afbetalingsplannen en eerste herinneringen, en het vastleggen van de maximumbedragen die aangerekend mogen worden bij wanbetaling.

Meer rechten voor consument

De ombudsdienst wil een versterking verkrijgen van de energierechten van de consumenten en de kmo’s, via een nieuw en afdwingbaar consumentenakkoord met de energieleveranciers.

Andere maatregelen die volgens de ombudsdienst overwogen kunnen worden, zijn het opnieuw invoeren van een vangnetregulering, waarbij regulator CREG de indexeringsparameters en -termijnen van de variabele prijzen goedkeurt vooraleer een nieuw variabel energiecontract in de markt wordt gezet, en de oprichting van een webportaal dat een overzicht geeft van de bevoegdheden en de te contacteren actoren in de energiemarkt.

Geen individuele geschillenregeling meer
De Nederlandstalige ombudsman Energie Eric Houtman geeft aan dat de ombudsdienst er door de aanhoudende explosie van klachten en meldingen momenteel niet meer in slaagt om aan individuele geschillenregeling te doen. ‘Net zoals de stijging van de energiefacturen zijn de klachtenaantallen momenteel drie keer zo hoog’, zegt Houtman. ‘We proberen die klachtenstroom te verwerken met 15 medewerkers. We hopen dan ook dat de Belgische energiemarkt, met 6 miljoen afnemers voor elektriciteit en 3,4 miljoen afnemers voor aardgas, zo snel mogelijk weer normaliseert, zowel in prijzen, facturen en contracten, als in bereikbaarheid van energiebedrijven.’

Partner Content