Om de internationale doelstelling te halen die zegt dat 0,7% van het bnp aan ontwikkelingshulp moet worden besteed (de OESO-norm), worden schuldkwijtscheldingen, kosten voor de opvang van asielzoekers en voor studenten uit het zuiden mee in rekening gebracht. "Dit mag volgens de afspraken die donoren onder elkaar maken binnen de OESO, maar is voor 11.11.11 geen echte hulp", legt de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging uit. Wordt rekening gehouden met die internationale criteria, dan zakte het budget voor ontwikkelingshulp vorig jaar van 2,269 miljard euro naar 2,011 miljard. Dat is een daling van 258 miljoen euro of 12,5%. Volgens 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is de budgettaire daling een gevolg van de economische crisis. "We moeten ervoor opletten dat de crisis geen excuus wordt om die uitdagingen op de lange baan te schuiven", waarschuwt hij. Door de daling zakt België op de OESO-ranglijst van donoren van de zesde naar de zevende plaats. Europees zakt ons land van de vijfde naar de zesde plaats. Als enkel naar de 'echte hulp' gekeken wordt, dus zonder de verschillende "extra's" die 11.11.11 niet meetelt, blijkt dat het Belgische budget lichtjes stijgt met 50 miljoen euro. "De echte hulp gaat van 1,74 naar 1,79 miljard euro, maar die stijging wordt tenietgedaan door de inflatie. Ten opzichte van het bnp daalt het budget met 0,07%", luidt het bij 11.11.11. (KAV)

Om de internationale doelstelling te halen die zegt dat 0,7% van het bnp aan ontwikkelingshulp moet worden besteed (de OESO-norm), worden schuldkwijtscheldingen, kosten voor de opvang van asielzoekers en voor studenten uit het zuiden mee in rekening gebracht. "Dit mag volgens de afspraken die donoren onder elkaar maken binnen de OESO, maar is voor 11.11.11 geen echte hulp", legt de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging uit. Wordt rekening gehouden met die internationale criteria, dan zakte het budget voor ontwikkelingshulp vorig jaar van 2,269 miljard euro naar 2,011 miljard. Dat is een daling van 258 miljoen euro of 12,5%. Volgens 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is de budgettaire daling een gevolg van de economische crisis. "We moeten ervoor opletten dat de crisis geen excuus wordt om die uitdagingen op de lange baan te schuiven", waarschuwt hij. Door de daling zakt België op de OESO-ranglijst van donoren van de zesde naar de zevende plaats. Europees zakt ons land van de vijfde naar de zesde plaats. Als enkel naar de 'echte hulp' gekeken wordt, dus zonder de verschillende "extra's" die 11.11.11 niet meetelt, blijkt dat het Belgische budget lichtjes stijgt met 50 miljoen euro. "De echte hulp gaat van 1,74 naar 1,79 miljard euro, maar die stijging wordt tenietgedaan door de inflatie. Ten opzichte van het bnp daalt het budget met 0,07%", luidt het bij 11.11.11. (KAV)