Wie een hypothecaire lening neemt om een huis te kopen of te bouwen, kan via de Vlaamse overheid een gratis verzekering nemen tegen inkomensverlies. Als de ontlener zijn job verliest of ziek wordt, neemt de verzekering maximaal drie jaar een deel van de maandelijkse aflossingskosten op zich. Steeds meer Vlamingen sluiten zo'n verzekering gewaarborgd wonen af. In de eerste zes maanden van 2013 waren er maandelijks meer dan 1.000 nieuwe inschrijvers. Dat is ruim dubbel zoveel als vorig jaar. "Een goeie evolutie maar we willen nog meer mensen bereiken. De afbetaling van de woning is voor de meeste Vlamingen de zwaarste maandelijkse kost. Wanneer ze dan plots ziek worden of buiten hun wil om hun baan verliezen, weegt die kost extra zwaar op het gezinsbudget. Op zulke momenten hebben mensen nood aan ondersteuning", zegt minister Van den Bossche. De afgelopen maanden nam de Vlaamse overheid verschillende initiatieven om de verzekering bekend te maken bij een ruimer publiek. Dit voorjaar werd bovendien een proefproject opgezet met KBC: de bank schrijft systematisch elke ontlener aan met een aanbod om in te gaan op de verzekering gewaarborgd wonen. In het najaar is overleg gepland met Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, om na te gaan hoe het voorbeeld van KBC door andere kredietinstellingen kan worden nagevolgd. (Belga)

Wie een hypothecaire lening neemt om een huis te kopen of te bouwen, kan via de Vlaamse overheid een gratis verzekering nemen tegen inkomensverlies. Als de ontlener zijn job verliest of ziek wordt, neemt de verzekering maximaal drie jaar een deel van de maandelijkse aflossingskosten op zich. Steeds meer Vlamingen sluiten zo'n verzekering gewaarborgd wonen af. In de eerste zes maanden van 2013 waren er maandelijks meer dan 1.000 nieuwe inschrijvers. Dat is ruim dubbel zoveel als vorig jaar. "Een goeie evolutie maar we willen nog meer mensen bereiken. De afbetaling van de woning is voor de meeste Vlamingen de zwaarste maandelijkse kost. Wanneer ze dan plots ziek worden of buiten hun wil om hun baan verliezen, weegt die kost extra zwaar op het gezinsbudget. Op zulke momenten hebben mensen nood aan ondersteuning", zegt minister Van den Bossche. De afgelopen maanden nam de Vlaamse overheid verschillende initiatieven om de verzekering bekend te maken bij een ruimer publiek. Dit voorjaar werd bovendien een proefproject opgezet met KBC: de bank schrijft systematisch elke ontlener aan met een aanbod om in te gaan op de verzekering gewaarborgd wonen. In het najaar is overleg gepland met Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, om na te gaan hoe het voorbeeld van KBC door andere kredietinstellingen kan worden nagevolgd. (Belga)