In haar antwoord wijst Van Den Bossche op de veel sterkere stijging van het aantal procedures tot uithuiszetting dat sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) opstarten. In de periode 2007-2010 namen deze toe van 837 tot 1539. "Dit zou erop kunnen wijzen dat de SHM'en korter op de bal spelen bij problemen zoals huurachterstal, waardoor escalatie kan worden voorkomen", aldus de minister. In samenwerking met haar collega van Welzijn werkt Van Den Bossche aan een samenwerkingsprotocol "preventieve woonbegeleiding". Bedoeling is de samenwerking en afstemming tussen beide sectoren uit te klaren en te verduidelijken met het oog op het tijdig en gericht inschakelen van preventieve woonbegeleiding vanuit de CAW's. Om te evolueren naar een gebiedsdekkend aanbod voor Vlaanderen zullen deze meer middelen krijgen. (DIRK WAEM)

In haar antwoord wijst Van Den Bossche op de veel sterkere stijging van het aantal procedures tot uithuiszetting dat sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) opstarten. In de periode 2007-2010 namen deze toe van 837 tot 1539. "Dit zou erop kunnen wijzen dat de SHM'en korter op de bal spelen bij problemen zoals huurachterstal, waardoor escalatie kan worden voorkomen", aldus de minister. In samenwerking met haar collega van Welzijn werkt Van Den Bossche aan een samenwerkingsprotocol "preventieve woonbegeleiding". Bedoeling is de samenwerking en afstemming tussen beide sectoren uit te klaren en te verduidelijken met het oog op het tijdig en gericht inschakelen van preventieve woonbegeleiding vanuit de CAW's. Om te evolueren naar een gebiedsdekkend aanbod voor Vlaanderen zullen deze meer middelen krijgen. (DIRK WAEM)