Het Belgische erfrecht, dat nog dateert uit de tijd van Napoleon, is ingewikkeld en allesbehalve flexibel, maar ook niet aangepast aan de situatie in steeds meer gezinnen. Minister Annemie Turtelboom (Open Vld) wil nog dit jaar een reeks wetteksten aan het parlement voorleggen om dat te veranderen. Op een studiedag van de Gezinsbond bleek maandag dat de politieke beslissing daarover verwacht mag worden rond de zomer. Een van de belangrijkste vragen van de Gezinsbond is dat het mogelijk wordt omeigen kinderen en stiefkinderen evenveel te laten erven. Dat kan nu (bijna) niet. Hoe goed de relatie met een stiefvader of moeder ook is, als de stiefouder overlijdt, valt de impliciete gelijkheid van de kinderen weg. Dan erven de natuurlijke kinderen wel, de stiefkinderen niet, of nauwelijks. Steeds meer nieuw samengestelde gezinnen worden met dat probleem geconfronteerd. Ouders kunnen nu maar vrij beschikken over het deel van de erfenis dat overblijft nadat elk van de natuurlijke kinderen zijn deel heeft gekregen. (NAJ)

Het Belgische erfrecht, dat nog dateert uit de tijd van Napoleon, is ingewikkeld en allesbehalve flexibel, maar ook niet aangepast aan de situatie in steeds meer gezinnen. Minister Annemie Turtelboom (Open Vld) wil nog dit jaar een reeks wetteksten aan het parlement voorleggen om dat te veranderen. Op een studiedag van de Gezinsbond bleek maandag dat de politieke beslissing daarover verwacht mag worden rond de zomer. Een van de belangrijkste vragen van de Gezinsbond is dat het mogelijk wordt omeigen kinderen en stiefkinderen evenveel te laten erven. Dat kan nu (bijna) niet. Hoe goed de relatie met een stiefvader of moeder ook is, als de stiefouder overlijdt, valt de impliciete gelijkheid van de kinderen weg. Dan erven de natuurlijke kinderen wel, de stiefkinderen niet, of nauwelijks. Steeds meer nieuw samengestelde gezinnen worden met dat probleem geconfronteerd. Ouders kunnen nu maar vrij beschikken over het deel van de erfenis dat overblijft nadat elk van de natuurlijke kinderen zijn deel heeft gekregen. (NAJ)