Een deel van de containers spoelde aan op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Andere zijn van de zeebodem gehaald of drijvend gevonden. Om de aandacht te vestigen op de nog altijd ronddrijvende rommel uit de containers heeft Stichting De Noordzee de foto 'Zou jij helpen als het kon?' gepresenteerd. Daarop is een man te zien met een afvalgrijper en een vuilniszak bij de branding, die tuurt over de Noordzee. De foto symboliseert dat de overheid in november 2019 is gestopt met het opruimen van het afval, dat onder meer op de Waddeneilanden aanspoelde. "We zijn blij met de moeite die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo afval die uit zee is gehaald," aldus Van Galen. "Maar het kan niet zo zijn dat nu alleen het afval wordt opgeruimd dat toevallig aanspoelt of in een vissersnet belandt. Dat laatste levert zelfs gevaarlijke situaties op. En plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf." "Naast het voorkomen van nieuwe containerrampen wil Stichting De Noordzee dat het hoofdstuk van de containerramp netjes wordt afgesloten. En dat betekent: al het afval uit zee", zegt Van Galen. (Belga)

Een deel van de containers spoelde aan op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Andere zijn van de zeebodem gehaald of drijvend gevonden. Om de aandacht te vestigen op de nog altijd ronddrijvende rommel uit de containers heeft Stichting De Noordzee de foto 'Zou jij helpen als het kon?' gepresenteerd. Daarop is een man te zien met een afvalgrijper en een vuilniszak bij de branding, die tuurt over de Noordzee. De foto symboliseert dat de overheid in november 2019 is gestopt met het opruimen van het afval, dat onder meer op de Waddeneilanden aanspoelde. "We zijn blij met de moeite die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo afval die uit zee is gehaald," aldus Van Galen. "Maar het kan niet zo zijn dat nu alleen het afval wordt opgeruimd dat toevallig aanspoelt of in een vissersnet belandt. Dat laatste levert zelfs gevaarlijke situaties op. En plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf." "Naast het voorkomen van nieuwe containerrampen wil Stichting De Noordzee dat het hoofdstuk van de containerramp netjes wordt afgesloten. En dat betekent: al het afval uit zee", zegt Van Galen. (Belga)