"Zonnebanken zijn kankermachines", zo stelt de Stichting. Het International Agency for Research on Cancer klasseert ze in dezelfde categorie als tabak en asbest. Een recente publicatie in het British Medical Journal concludeert dat zonnebanken elk jaar 800 doden in Europa veroorzaken, en dat wie zonnebanken gebruikt, gemiddeld 20 procent meer risico op huidkanker loopt. In België gaat men uit van 143 extra gevallen van melanoom (de dodelijkste huidkanke)- door zonnebankgebruik. Toch schat het publiek de risico's van zonnebanken onvoldoende in, of kent ze gewoon niet, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting. Geschat wordt dat er in België zo'n 4.000 zonnecentra zijn, maar eigenlijk heeft niemand daar een zicht op omdat het niet verplicht is je als zonnecentrum te registreren. Daardoor ontsnappen centra aan de bestaande wetgeving en controles door de FOD Economie op gebruik en intensiteit. "Een verplichting tot registratie van elke zonnebank in België, meer sensibilisatie van de gebruiker en strengere controles op zonnebankcentra vanwege de overheid zijn onontbeerlijk als we ooit het risico op huidkanker door zonnebanken willen doen dalen", stelt de Stichting tegen Kanker. (DLA)

"Zonnebanken zijn kankermachines", zo stelt de Stichting. Het International Agency for Research on Cancer klasseert ze in dezelfde categorie als tabak en asbest. Een recente publicatie in het British Medical Journal concludeert dat zonnebanken elk jaar 800 doden in Europa veroorzaken, en dat wie zonnebanken gebruikt, gemiddeld 20 procent meer risico op huidkanker loopt. In België gaat men uit van 143 extra gevallen van melanoom (de dodelijkste huidkanke)- door zonnebankgebruik. Toch schat het publiek de risico's van zonnebanken onvoldoende in, of kent ze gewoon niet, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting. Geschat wordt dat er in België zo'n 4.000 zonnecentra zijn, maar eigenlijk heeft niemand daar een zicht op omdat het niet verplicht is je als zonnecentrum te registreren. Daardoor ontsnappen centra aan de bestaande wetgeving en controles door de FOD Economie op gebruik en intensiteit. "Een verplichting tot registratie van elke zonnebank in België, meer sensibilisatie van de gebruiker en strengere controles op zonnebankcentra vanwege de overheid zijn onontbeerlijk als we ooit het risico op huidkanker door zonnebanken willen doen dalen", stelt de Stichting tegen Kanker. (DLA)