De langetermijnmodellen gaan uit van een potentiële vierde golf, maar de mate waarin het aantal risicocontacten zal toenemen, zal bepalen hoe hoog de curve wordt, aldus Van Gucht. Bij een toename met 50 procent gaan de modellen uit van tot 400 ziekenhuisopnames per dag en een piek van meer dan 1.0000 COVID-patiënten op intensieve zorg in oktober of november. Die potentiële vierde golf zal Brussel sterker treffen dan Wallonië en Vlaanderen. Dat komt door de lagere vaccinatiegraad in de hoofdstad. Als we het aantal risicocontacten echter kunnen beperken tot een toename met 30 procent, dan zal het aantal voorspelde ziekenhuisopnames halveren. Daarom benadrukt Van Gucht dat het nog steeds belangrijk is om een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen en de nog geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van het mondmasker en goed ventileren, te blijven respecteren. Belangrijk is voorts om te onderstrepen dat het om nog onzekere voorspellingen gaat, waar best voorzichtig mee omgesprongen wordt. (Belga)

De langetermijnmodellen gaan uit van een potentiële vierde golf, maar de mate waarin het aantal risicocontacten zal toenemen, zal bepalen hoe hoog de curve wordt, aldus Van Gucht. Bij een toename met 50 procent gaan de modellen uit van tot 400 ziekenhuisopnames per dag en een piek van meer dan 1.0000 COVID-patiënten op intensieve zorg in oktober of november. Die potentiële vierde golf zal Brussel sterker treffen dan Wallonië en Vlaanderen. Dat komt door de lagere vaccinatiegraad in de hoofdstad. Als we het aantal risicocontacten echter kunnen beperken tot een toename met 30 procent, dan zal het aantal voorspelde ziekenhuisopnames halveren. Daarom benadrukt Van Gucht dat het nog steeds belangrijk is om een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen en de nog geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van het mondmasker en goed ventileren, te blijven respecteren. Belangrijk is voorts om te onderstrepen dat het om nog onzekere voorspellingen gaat, waar best voorzichtig mee omgesprongen wordt. (Belga)