De woordvoerders wezen er tijdens de persconferentie op dat ons land voor het komende griepseizoen 2,9 miljoen griepvaccins besteld heeft, een half miljoen meer dan vorig jaar. Naar verwachting zal het griepvirus tussen januari en maart opduiken in onze contreien en dat kan dit keer samenvallen met een opstoot van het coronavirus. Het is bekend dat zowel de griep als corona zware gevolgen kunnen hebben bij risicogroepen. Mensen die verzwakt zijn door hun ouderdom of door een onderliggende aandoening zijn dan ook bijzonder kwetsbaar. Men weet nog niet wat de impact zal zijn wanneer iemand een 'dubbele infectie' opdoet en dus zowel met het coronavirus als met het influenzavirus besmet raakt, maar de virologen willen het risico daarop zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat er een vaccinatieprogramma is opgesteld door de experts, samen met apothekers en het geneesmiddelenagentschap FAGG. De vaccinatie zal in twee fasen verlopen. De eerste fase loopt van 15 september tot 15 november. In die fase is het vaccin beschikbaar voor prioritaire risicogroepen, zoals zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken, mensen die in een instelling verblijven, kinderen die een aspirinetherapie volgen, mensen die samenleven met iemand uit een risicogroep en wie samenleeft met een kind jonger dan zes maanden. In de volgende fase, na 15 november, komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie, in functie van de beschikbaarheid. Wel drukken de virologen erop dat het vaccin pas moet worden toegediend tussen half oktober en half december. De reden is dat de immuniteit die het vaccin verschaft pas maximaal is één tot drie maanden na het toedienen van het vaccin. Van Gucht en Jacobs sloten hun pleidooi voor het toedienen van vaccins af met de boodschap dat de verhalen dat mensen net griep zouden krijgen door vaccinatie met het griepvaccin zonder wetenschappelijke grond zijn. "Het vaccin bevat alleen dode fragmenten van het virus en kan dus geen besmetting veroorzaken", zeiden de virologen op de persconferentie. Wel kan men een beetje koorts of wat stramme spieren krijgen, maar dat is net het bewijs dat het immuunsysteem goed reageert op het griepvaccin. (Belga)

De woordvoerders wezen er tijdens de persconferentie op dat ons land voor het komende griepseizoen 2,9 miljoen griepvaccins besteld heeft, een half miljoen meer dan vorig jaar. Naar verwachting zal het griepvirus tussen januari en maart opduiken in onze contreien en dat kan dit keer samenvallen met een opstoot van het coronavirus. Het is bekend dat zowel de griep als corona zware gevolgen kunnen hebben bij risicogroepen. Mensen die verzwakt zijn door hun ouderdom of door een onderliggende aandoening zijn dan ook bijzonder kwetsbaar. Men weet nog niet wat de impact zal zijn wanneer iemand een 'dubbele infectie' opdoet en dus zowel met het coronavirus als met het influenzavirus besmet raakt, maar de virologen willen het risico daarop zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat er een vaccinatieprogramma is opgesteld door de experts, samen met apothekers en het geneesmiddelenagentschap FAGG. De vaccinatie zal in twee fasen verlopen. De eerste fase loopt van 15 september tot 15 november. In die fase is het vaccin beschikbaar voor prioritaire risicogroepen, zoals zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken, mensen die in een instelling verblijven, kinderen die een aspirinetherapie volgen, mensen die samenleven met iemand uit een risicogroep en wie samenleeft met een kind jonger dan zes maanden. In de volgende fase, na 15 november, komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie, in functie van de beschikbaarheid. Wel drukken de virologen erop dat het vaccin pas moet worden toegediend tussen half oktober en half december. De reden is dat de immuniteit die het vaccin verschaft pas maximaal is één tot drie maanden na het toedienen van het vaccin. Van Gucht en Jacobs sloten hun pleidooi voor het toedienen van vaccins af met de boodschap dat de verhalen dat mensen net griep zouden krijgen door vaccinatie met het griepvaccin zonder wetenschappelijke grond zijn. "Het vaccin bevat alleen dode fragmenten van het virus en kan dus geen besmetting veroorzaken", zeiden de virologen op de persconferentie. Wel kan men een beetje koorts of wat stramme spieren krijgen, maar dat is net het bewijs dat het immuunsysteem goed reageert op het griepvaccin. (Belga)