Aan het huidige renovatieritme worden de doelstellingen niet gehaald, meldt het steunpunt woensdag. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, moet het sneller gaan. 'Het onderzoek toont dat het huidige renovatieritme niet volstaat om deze ambities waar te maken. De noodzakelijke renovaties blijven vooral achter bij de meest kwetsbare groepen', klinkt het in een persbericht.

Een van de drempels om tot renovatie over te gaan is een tekort aan financiële middelen. Maar er spelen ook andere elementen. Zo is er een gebrek aan informatie en eigenaars (vooral ouderen) zijn vaak niet overtuigd van het nut van de renovaties. En niet alleen bij de eigenaars knelt het schoentje. Er is bijvoorbeeld een tekort aan technisch geschoolde beroepskrachten.

Om de Vlaamse woningvoorraad tegen 2050 op het gewenste niveau te brengen, zijn 'aanzienlijke inspanningen' nodig van de huishoudens, maar ook van de Vlaamse overheid. 'Premies en subsidies (waaronder de fiscale voordelen) worden best georiënteerd naar de meest prioritaire werken en naar de groepen met de hoogste renovatienoden.' Ook is er bijvoorbeeld nood aan meer sensibilisering en informatieverstrekking en aan begeleiding van kwetsbare groepen.

De Vlaamse regering heeft al een groot deel van de aanbevelingen opgenomen in het beleid, reageert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. 'Wat mij ook tevreden stemt, is dat de studie aantoont dat heel wat Vlamingen energetische renovatie belangrijk vinden en dat daar al heel wat in geïnvesteerd wordt. Natuurlijk zijn er ook Vlamingen die zich nog niet bewust zijn van dat belang en dat pakken we aan door te sensibiliseren en ze een duwtje in de rug te geven.'

Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de VUB, de Universiteit Antwerpen en de TUDelft , gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Aan het huidige renovatieritme worden de doelstellingen niet gehaald, meldt het steunpunt woensdag. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, moet het sneller gaan. 'Het onderzoek toont dat het huidige renovatieritme niet volstaat om deze ambities waar te maken. De noodzakelijke renovaties blijven vooral achter bij de meest kwetsbare groepen', klinkt het in een persbericht. Een van de drempels om tot renovatie over te gaan is een tekort aan financiële middelen. Maar er spelen ook andere elementen. Zo is er een gebrek aan informatie en eigenaars (vooral ouderen) zijn vaak niet overtuigd van het nut van de renovaties. En niet alleen bij de eigenaars knelt het schoentje. Er is bijvoorbeeld een tekort aan technisch geschoolde beroepskrachten. Om de Vlaamse woningvoorraad tegen 2050 op het gewenste niveau te brengen, zijn 'aanzienlijke inspanningen' nodig van de huishoudens, maar ook van de Vlaamse overheid. 'Premies en subsidies (waaronder de fiscale voordelen) worden best georiënteerd naar de meest prioritaire werken en naar de groepen met de hoogste renovatienoden.' Ook is er bijvoorbeeld nood aan meer sensibilisering en informatieverstrekking en aan begeleiding van kwetsbare groepen. De Vlaamse regering heeft al een groot deel van de aanbevelingen opgenomen in het beleid, reageert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. 'Wat mij ook tevreden stemt, is dat de studie aantoont dat heel wat Vlamingen energetische renovatie belangrijk vinden en dat daar al heel wat in geïnvesteerd wordt. Natuurlijk zijn er ook Vlamingen die zich nog niet bewust zijn van dat belang en dat pakken we aan door te sensibiliseren en ze een duwtje in de rug te geven.' Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de VUB, de Universiteit Antwerpen en de TUDelft , gefinancierd door de Vlaamse overheid.