Het federale kernkabinet vergaderde vrijdagochtend over de bestaande steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie, en over eventuele bijkomende stappen om de zwaarst getroffen sectoren voor te bereiden op de heropstart. Dat gebeurde na input van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.

'Er is een zware economische impact geweest in 2020, maar die was minder ernstig dan het Europees gemiddelde. De maatregelen zijn dus zeer effectief geweest', duidde premier Alexander De Croo vrijdagmiddag op een persconferentie. 'Maar nu krijgen we twee economieën: één die zich quasi volledig heeft hersteld, en een ander deel dat nog zeer zwaar getroffen is, zoals de horeca en de culturele sector. Voor die sectoren is extra steun nodig, maar dan zeer specifiek op hen gericht.'

De regering beslist daarom in eerste instantie om het bestaande steunpakket van 27 maatregelen te verlengen tot eind juni. Het gaat dan om het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de mogelijkheid voor bedrijven om tijdelijke werkloosheid in te roepen door corona, de btw-verlaging op handgel en mondmaskers en de moratoria op kredieten. Alles samen is daar 2 miljard euro mee gemoeid.

Daarnaast komt er een heel arsenaal aan nieuwe maatregelen voor de getroffen bedrijven. Daarbij gaat het onder meer om een belastingvermindering voor investeringen in kmo's met een omzetverlies van zeker 30 procent. Die 'tax shelter' wordt geheractiveerd tot eind augustus van dit jaar. Er komt ook een verlaging van de interestlast op btw voor wie een individueel afbetalingsplan aanvraagt en een afschaffing van de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Voor wie panden verhuurt aan zelfstandigen of kmo's die actief zijn in de verplicht gesloten sectoren, komt er een fiscale stimulans om de huur in de periode maart, april en mei kwijt te schelden. Concreet gaat het daar om een belastingvermindering van 30 procent, met een plafond van 5000 euro per maand per overeenkomst en van 45.000 euro per maand per verhuurder, lichtte minister van Financiën Vincent Van Peteghem toe.

Cultuursector

De regering heeft ook extra middelen in petto voor de cultuur- en evenementensector en de horeca, die het de afgelopen maanden het zwaarst te verduren hadden. Daar gaat het onder meer om een vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers aan de rsz voor de event-, cultuur- en huwelijkssector in april, mei en juni. De precieze techniek wordt volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) nog verder uitgewerkt, maar het zou gaan om een 'sterke korting' op de sociale bijdragen, gericht op ondernemingen waarin maximaal vijf mensen tewerkgesteld zijn. De regering heeft daar om en bij de 30 miljoen euro voor veil, al is niet zeker dat dat hele bedrag nodig zal zijn, aldus Vandenbroucke. Daarnaast wil de regering de auteursvergoeding voor artiesten én de snelle uitbetaling ervan verzekeren en een vrijstelling van de heffingen voor het federaal voedselagentschap in de horeca invoeren voor heel 2021. Die vergoeding kan gaan van 50 tot 3000 euro per maand, afhankelijk van het etablissement, duidde minister van Zelfstandigen David Clarinval.

Er komt ook een steunpakket specifiek gericht op de getroffen werknemers, met onder meer de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen en een uitbreiding van de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werkloosen naar havenarbeiders en zeevissers. Dat laatste is een vergetelheid van eind vorig jaar die nu wordt rechtgezet, zei minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Er komt ook een premie voor werknemers met een laag loon die minstens 52 dagen tijdelijk werkloos waren sinds de start van de coronacrisis en die werken in een sector die nog steeds verplicht gesloten is. Het gaat om een bedrag van maximaal 780 euro bruto, afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in januari, februari en maart van dit jaar.

Thuiswerkpremie

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter lichtte nog een extra thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren toe, die dient om de extra kosten van het telewerk te compenseren. Tot slot zet de regering extra in op de meest kwetsbare personen. Voor jongeren die hun studentenjob in bijvoorbeeld de horeca kwijt zijn komt er een enveloppe van 30 miljoen om hen via de OCMW's te ondersteunen. Studentenarbeid in de zorg of in het onderwijs telt daarnaast niet mee in het jaarlijkse maximum van 475 uren.

Ook voor werklozen komt er extra steun: wie minder dan een jaar werkloos is en zelfstandig wordt, een zogenaamde 'springplankzelfstandige', kan een deel van de werkloosheidsuitkering behouden. Er komt ook nog een campagne om bedrijven en organisaties aan te sporen om het risico op burn-out bij hun werknemers in kaart te brengen met een bestaande zelfevaluatietool.

'We hebben een economische kaalslag vermeden met de maatregelen die we tot nog toe hebben genomen. Nu komen we in een fase waarin we bepaalde sectoren moeten steunen in het zich klaar maken om uit de winterslaap te komen', aldus premier De Croo.

De regering bespreekt in een latere fase nog andere steunmaatregelen die specifiek op de heropening zijn gericht, zoals een nieuwe tijdelijke btw-verlaging voor de horeca naar 6 procent. Dat voorstel van minister Van Peteghem 'ligt op tafel', aldus De Croo, maar die discussie werd vrijdag nog niet aangevat.

Het federale kernkabinet vergaderde vrijdagochtend over de bestaande steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie, en over eventuele bijkomende stappen om de zwaarst getroffen sectoren voor te bereiden op de heropstart. Dat gebeurde na input van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. 'Er is een zware economische impact geweest in 2020, maar die was minder ernstig dan het Europees gemiddelde. De maatregelen zijn dus zeer effectief geweest', duidde premier Alexander De Croo vrijdagmiddag op een persconferentie. 'Maar nu krijgen we twee economieën: één die zich quasi volledig heeft hersteld, en een ander deel dat nog zeer zwaar getroffen is, zoals de horeca en de culturele sector. Voor die sectoren is extra steun nodig, maar dan zeer specifiek op hen gericht.' De regering beslist daarom in eerste instantie om het bestaande steunpakket van 27 maatregelen te verlengen tot eind juni. Het gaat dan om het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de mogelijkheid voor bedrijven om tijdelijke werkloosheid in te roepen door corona, de btw-verlaging op handgel en mondmaskers en de moratoria op kredieten. Alles samen is daar 2 miljard euro mee gemoeid. Daarnaast komt er een heel arsenaal aan nieuwe maatregelen voor de getroffen bedrijven. Daarbij gaat het onder meer om een belastingvermindering voor investeringen in kmo's met een omzetverlies van zeker 30 procent. Die 'tax shelter' wordt geheractiveerd tot eind augustus van dit jaar. Er komt ook een verlaging van de interestlast op btw voor wie een individueel afbetalingsplan aanvraagt en een afschaffing van de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Voor wie panden verhuurt aan zelfstandigen of kmo's die actief zijn in de verplicht gesloten sectoren, komt er een fiscale stimulans om de huur in de periode maart, april en mei kwijt te schelden. Concreet gaat het daar om een belastingvermindering van 30 procent, met een plafond van 5000 euro per maand per overeenkomst en van 45.000 euro per maand per verhuurder, lichtte minister van Financiën Vincent Van Peteghem toe. De regering heeft ook extra middelen in petto voor de cultuur- en evenementensector en de horeca, die het de afgelopen maanden het zwaarst te verduren hadden. Daar gaat het onder meer om een vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers aan de rsz voor de event-, cultuur- en huwelijkssector in april, mei en juni. De precieze techniek wordt volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) nog verder uitgewerkt, maar het zou gaan om een 'sterke korting' op de sociale bijdragen, gericht op ondernemingen waarin maximaal vijf mensen tewerkgesteld zijn. De regering heeft daar om en bij de 30 miljoen euro voor veil, al is niet zeker dat dat hele bedrag nodig zal zijn, aldus Vandenbroucke. Daarnaast wil de regering de auteursvergoeding voor artiesten én de snelle uitbetaling ervan verzekeren en een vrijstelling van de heffingen voor het federaal voedselagentschap in de horeca invoeren voor heel 2021. Die vergoeding kan gaan van 50 tot 3000 euro per maand, afhankelijk van het etablissement, duidde minister van Zelfstandigen David Clarinval. Er komt ook een steunpakket specifiek gericht op de getroffen werknemers, met onder meer de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen en een uitbreiding van de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werkloosen naar havenarbeiders en zeevissers. Dat laatste is een vergetelheid van eind vorig jaar die nu wordt rechtgezet, zei minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Er komt ook een premie voor werknemers met een laag loon die minstens 52 dagen tijdelijk werkloos waren sinds de start van de coronacrisis en die werken in een sector die nog steeds verplicht gesloten is. Het gaat om een bedrag van maximaal 780 euro bruto, afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in januari, februari en maart van dit jaar. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter lichtte nog een extra thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren toe, die dient om de extra kosten van het telewerk te compenseren. Tot slot zet de regering extra in op de meest kwetsbare personen. Voor jongeren die hun studentenjob in bijvoorbeeld de horeca kwijt zijn komt er een enveloppe van 30 miljoen om hen via de OCMW's te ondersteunen. Studentenarbeid in de zorg of in het onderwijs telt daarnaast niet mee in het jaarlijkse maximum van 475 uren. Ook voor werklozen komt er extra steun: wie minder dan een jaar werkloos is en zelfstandig wordt, een zogenaamde 'springplankzelfstandige', kan een deel van de werkloosheidsuitkering behouden. Er komt ook nog een campagne om bedrijven en organisaties aan te sporen om het risico op burn-out bij hun werknemers in kaart te brengen met een bestaande zelfevaluatietool. 'We hebben een economische kaalslag vermeden met de maatregelen die we tot nog toe hebben genomen. Nu komen we in een fase waarin we bepaalde sectoren moeten steunen in het zich klaar maken om uit de winterslaap te komen', aldus premier De Croo. De regering bespreekt in een latere fase nog andere steunmaatregelen die specifiek op de heropening zijn gericht, zoals een nieuwe tijdelijke btw-verlaging voor de horeca naar 6 procent. Dat voorstel van minister Van Peteghem 'ligt op tafel', aldus De Croo, maar die discussie werd vrijdag nog niet aangevat.