Het steunfonds, dat in juni 2020 boven de doopvont werd gehouden, keerde tot nog toe al meer dan 500.000 euro uit. In de nieuwe oproep mikt LIVE2020 vooral op relance-initiatieven voor het lokale circuit en lokale professionele muziekorganisaties. Ook beloftevolle artiesten kunnen een aanvraag indienen. De beoordeling van de dossiers zal gebeuren door een onafhankelijke jury. In totaal kunnen maximaal 80 dossiers worden goedgekeurd, telkens voor een maximaal bedrag van 2.500 euro. (Belga)

Het steunfonds, dat in juni 2020 boven de doopvont werd gehouden, keerde tot nog toe al meer dan 500.000 euro uit. In de nieuwe oproep mikt LIVE2020 vooral op relance-initiatieven voor het lokale circuit en lokale professionele muziekorganisaties. Ook beloftevolle artiesten kunnen een aanvraag indienen. De beoordeling van de dossiers zal gebeuren door een onafhankelijke jury. In totaal kunnen maximaal 80 dossiers worden goedgekeurd, telkens voor een maximaal bedrag van 2.500 euro. (Belga)