De call liep van 3 december tot 24 januari. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Projecten die te duur waren, kwamen daardoor niet in aanmerking. Ook vielen projecten uit de boot omdat anders de gesloten enveloppe van anderhalf miljoen euro zou worden overschreden. De projectoproep was enkel gericht op kleine en middelgrote turbines, met een vermogen tussen 10 en 300 kilowatt. "Deze nieuwe call is een onwaarschijnlijk groot succes. Het toont aan dat meer en meer organisaties en KMO's de mogelijkheden zien die een kleine of middelgrote windmolen hen biedt. Dankzij investeringssteun kunnen vele nieuwe windmolens worden gebouwd én vermijdt de Vlaamse overheid oversubsidiëring", aldus de minister. Ze merkt op dat in de looptijd van de turbines geen productiesteun volgt in de vorm van groenestroomcertificaten. Volgende week lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe call. (Belga)

De call liep van 3 december tot 24 januari. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Projecten die te duur waren, kwamen daardoor niet in aanmerking. Ook vielen projecten uit de boot omdat anders de gesloten enveloppe van anderhalf miljoen euro zou worden overschreden. De projectoproep was enkel gericht op kleine en middelgrote turbines, met een vermogen tussen 10 en 300 kilowatt. "Deze nieuwe call is een onwaarschijnlijk groot succes. Het toont aan dat meer en meer organisaties en KMO's de mogelijkheden zien die een kleine of middelgrote windmolen hen biedt. Dankzij investeringssteun kunnen vele nieuwe windmolens worden gebouwd én vermijdt de Vlaamse overheid oversubsidiëring", aldus de minister. Ze merkt op dat in de looptijd van de turbines geen productiesteun volgt in de vorm van groenestroomcertificaten. Volgende week lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe call. (Belga)