In het algemeen vindt om en bij de 35 procent van de mensen de aanpak eerder goed, 5 à 6 procent is zelfs "zeer tevreden". Aan de andere kant vindt 10 procent dat de aanpak "heel slecht is". En 33 à 36 procent van de bevraagden is kennelijk niet echt overtuigd en vindt de aanpak van de regeringen "noch slecht, noch goed". Opvallend: bij opiniepeilingen geniet de Vlaamse regering vaak meer vertrouwen dan de federale. Nu is er nauwelijks verschil. Enkel het verbod om naar een tweede verblijf te gaan ligt iets moeilijker. Het verbod om vrienden thuis te ontvangen kon aanvankelijk dan weer op het meeste begrip rekenen bij de mensen. "Kon" en "aanvankelijk", want de steun voor die maatregel is vrij snel beginnen af te nemen. Ook voor de andere maatregelen is de steun vanaf de tweede helft van april duidelijk beginnen af te brokkelen. Toch blijft de bevolking voor een groot stuk achter de maatregelen staan, ook de jongeren. Maar echt overtuigen deden de politici zelf niet en bovendien is er ook daar een neerwaartse trend. Tot halverwege april zat de tevredenheid met de federale regering nog in een stijgende lijn. Daarna werden de mensen duidelijk minder tevreden over het regeringsbeleid. De kiezers van de radicale partijen (de uiterst linkse PVDA en het uiterst rechtse Vlaams Belang) zijn het meest ontevreden over het coronabeleid van de regeringen. De CD&V-kiezers zijn globaal gezien het meest tevreden. Mensen die eerder links stemmen, steunen de federale regering, ook al zitten daar geen linkse partijen in. N-VA-kiezers zijn vooral tevreden over het beleid van de Vlaamse regering, meer dan over de federale regering waar de partij geen deel van uitmaakt. In deze coronacrisis lopen verschillende ministers in de kijker. Maar geen enkele minister krijgt een uitstekend rapport volgens het onderzoek. De waardering bij de bevolking is over de hele periode van het onderzoek het hoogst voor premier Sophie Wilmès (MR). Maar op die waardering zit duidelijk sleet. In het begin van de studie (op 9 april) gaf 53 procent van de bevraagden nog aan dat Wilmès op hen een eerder goede tot heel goede indruk maakt. Op het einde van de studie (28 april) is dat percentage al gedaald tot 30 procent. Ook voor federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) daalt de appreciatie significant na verloop van tijd. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf in het algemeen de minst goeie indruk. Bij zijn collega op onderwijs Ben Weyts (N-VA) ging de appreciatie na verloop van tijd lichtjes omhoog. (Belga)

In het algemeen vindt om en bij de 35 procent van de mensen de aanpak eerder goed, 5 à 6 procent is zelfs "zeer tevreden". Aan de andere kant vindt 10 procent dat de aanpak "heel slecht is". En 33 à 36 procent van de bevraagden is kennelijk niet echt overtuigd en vindt de aanpak van de regeringen "noch slecht, noch goed". Opvallend: bij opiniepeilingen geniet de Vlaamse regering vaak meer vertrouwen dan de federale. Nu is er nauwelijks verschil. Enkel het verbod om naar een tweede verblijf te gaan ligt iets moeilijker. Het verbod om vrienden thuis te ontvangen kon aanvankelijk dan weer op het meeste begrip rekenen bij de mensen. "Kon" en "aanvankelijk", want de steun voor die maatregel is vrij snel beginnen af te nemen. Ook voor de andere maatregelen is de steun vanaf de tweede helft van april duidelijk beginnen af te brokkelen. Toch blijft de bevolking voor een groot stuk achter de maatregelen staan, ook de jongeren. Maar echt overtuigen deden de politici zelf niet en bovendien is er ook daar een neerwaartse trend. Tot halverwege april zat de tevredenheid met de federale regering nog in een stijgende lijn. Daarna werden de mensen duidelijk minder tevreden over het regeringsbeleid. De kiezers van de radicale partijen (de uiterst linkse PVDA en het uiterst rechtse Vlaams Belang) zijn het meest ontevreden over het coronabeleid van de regeringen. De CD&V-kiezers zijn globaal gezien het meest tevreden. Mensen die eerder links stemmen, steunen de federale regering, ook al zitten daar geen linkse partijen in. N-VA-kiezers zijn vooral tevreden over het beleid van de Vlaamse regering, meer dan over de federale regering waar de partij geen deel van uitmaakt. In deze coronacrisis lopen verschillende ministers in de kijker. Maar geen enkele minister krijgt een uitstekend rapport volgens het onderzoek. De waardering bij de bevolking is over de hele periode van het onderzoek het hoogst voor premier Sophie Wilmès (MR). Maar op die waardering zit duidelijk sleet. In het begin van de studie (op 9 april) gaf 53 procent van de bevraagden nog aan dat Wilmès op hen een eerder goede tot heel goede indruk maakt. Op het einde van de studie (28 april) is dat percentage al gedaald tot 30 procent. Ook voor federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) daalt de appreciatie significant na verloop van tijd. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf in het algemeen de minst goeie indruk. Bij zijn collega op onderwijs Ben Weyts (N-VA) ging de appreciatie na verloop van tijd lichtjes omhoog. (Belga)