Steun van CD&V en N-VA voor voorstel Dewael over Brussels Metropolitan Police

24/11/17 om 04:51 - Bijgewerkt om 13:43

Bron: Belga

Om het debat over een fusie van politiezones in Brussel te ontmijnen, lanceert Open VLD-fractieleider Patrick Dewael het idee van een Brussels Metropolitan Police - naar het voorbeeld van Londen. Die zou rechtstreeks onder de Brusselse minister-president vallen. Zo moeten de bestaande zones niet samenvloeien, want dat idee ligt moeilijk bij de Brusselse burgemeesters en Franstalige partijen. CD&V en N-VA zijn het voorstel genegen.

Steun van CD&V en N-VA voor voorstel Dewael over Brussels Metropolitan Police

Patrick Dewael © Belga

Dat bericht De Morgen vrijdag.

Volgens het voorstel van Dewael zou het eengemaakte korps geleid worden door één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid vallen van de Brusselse minister-president. Die moet dan ook instaan voor het uittekenen van een coherent veiligheidsbeleid.

Dewael maakte op Radio 1 de vergelijking met de brandweer. 'Dat is intrinsiek ook een burgemeesterbevoegdheid, maar destijds (in 1989, nvdr.) is beslist om de bevoegdheden over te dragen aan het gewestelijke niveau. En die wordt perfect aangestuurd', besluit hij.

De Open VLD'er voorziet ook nog steeds een rol voor de Brusselse gemeenten. 'Zij zullen via de burgemeestersconferentie nauw betrokken blijven bij de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan. Hun taken spitsten zich toe op het preventieve luik en de wijkwerking.'

Structuur

Het voorstel van Dewael komt er na de recente rellen in Brussel. Die hebben volgens de voormalige minister van Binnenlandse Zaken opnieuw duidelijk gemaakt dat de huidige structuur niet werkt.

'Je moet een discussie voeren over meer agenten, maar bovenal over de structuur waarin zo'n korps het best kan gedijen,' aldus de liberaal. 'En met de huidige uitdagingen lijkt het moment daarvoor gekomen. Na de rellen wordt nu aan zwartepieten gedaan en wijst iedereen naar iedereen. Never waste a good crisis'.

Een eenvoudige of vrijwillige fusie van de politiezones is volgens hem niet de beste oplossing. 'Dit zou de oprichting betekenen van een politiecollege met 19 burgemeesters. Het is maar de vraag of dit college slagkrachtig zou kunnen beslissen, het eengemaakt korps efficiënt aansturen, laat staan een coherent grootstedelijk veiligheidsbeleid uittekenen. Hij vreest 'een permanente, besluiteloze diplomatieke conferentie'.

Draagvlak

Experts reageren volgens de krant alvast positief, net als de Vlaamse partijen. Een reactie uit het Franstalig kamp is er voorlopig nog niet. Op Radio 1 zei Dewael dat er ook aan Franstalige kant 'mensen zijn die een opening maken'.

'Het draagvlak is alleszins groter dan wanneer je een fusie (van de huidige zes politiezones) moet opleggen', zegt Dewael.

Reacties CD&V en N-VA

Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V) en Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) zijn, mits enkele kanttekeningen, verheugd met het voorstel. Beiden vinden het logisch en bevorderlijk dat het gewest en de minister-president de eindverantwoordelijkheid op zich nemen binnen het Brusselse Metropolitane Politiekorps. 'Daarbij hoort natuurlijk ook de overdracht van de samenhangende bevoegdheden van de politieraden aan het Brussels parlement', verklaart Van den Driessche.

CD&V ziet voor de 19 burgemeesters wel nog een rol weggelegd als officieren van politie met de bevoegdheid om politie op te vorderen voor specifieke veiligheidstaken.

Een ander belangrijk detail voor Grouwels is het opnemen van de spoorwegwegpolitie en de metrobrigade in de eengemaakte Brusselse politiezone. 'Deze zijn momenteel een federale bevoegdheid, terwijl de bovengrond bewaakt wordt door de zes Brusselse politiezones', aldus Grouwels.

Ze hoopt dat er nu snel echte stappen genomen kunnen worden, want het voorstel is niet nieuw en sluit volgens haar aan bij de zesde staatshervorming, waarbij het gewest een belangrijke rol kreeg in het veiligheidsbeleid.

Van den Driessche wil wel graag een andere naam zien voor het eengemaakte korps. 'Metropolitaan staat politiek gezien voor een grondgebied dat groter is dan het Brussels gewest, waardoor gesuggereerd wordt dat de minister-president ook bevoegd wordt buiten Brussel. Dit zou al meteen voor veel tegenkanting zorgen.'

'Mogelijke piste'

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat het voorstel van Dewael 'één van de mogelijke pistes is die bekeken worden in de zoektocht naar een structurele oplossing voor de Brusselse politiezones'.

De woordvoerder van de minister wijst erop dat Jambon deze en gelijkaardige voorstellen aan het bestuderen is. De minister wenst daar de komende dagen en weken verder aan te werken, in overleg, voegt hij er nog aan toe. Dewael brak vrijdag een lans voor het fuseren van de zes huidige politiezones tot een Brusselse Metropolitane Politie.

Lees meer over:

Onze partners