"Het is logisch dat er in een democratische rechtsstaat fundamentele, politieke meningsverschillen bestaan over complexe thema's als migratie en de rol van supranationale overheden", klinkt het. De Liga hekelt echter "de stroom aan framing en desinformatie, waarin een misleidende socialemediacampagne van N-VA (later overgenomen door het Vlaams Belang) het orgelpunt vormde". "Daarnaast is het treffend dat N-VA uit de regering stapt omwille van een niet-bindend pact dat de partij enkele weken ervoor nog steunde. Het migratiethema wordt al langer dan vandaag gehanteerd in politieke symbooldiscussies, vaak ter verhulling van andere, minstens even prangende maatschappelijke problematieken. Dat de andere meerderheidspartijen volhard hebben in hun steun aan dit VN-migratiepact, vroeg niettemin politieke moed. Het stemt de Liga dan ook blij dat alle andere politieke partijen wel van mening zijn dat mensenrechten de leidraad moeten zijn bij het voeren van migratiepolitiek." (Belga)

"Het is logisch dat er in een democratische rechtsstaat fundamentele, politieke meningsverschillen bestaan over complexe thema's als migratie en de rol van supranationale overheden", klinkt het. De Liga hekelt echter "de stroom aan framing en desinformatie, waarin een misleidende socialemediacampagne van N-VA (later overgenomen door het Vlaams Belang) het orgelpunt vormde". "Daarnaast is het treffend dat N-VA uit de regering stapt omwille van een niet-bindend pact dat de partij enkele weken ervoor nog steunde. Het migratiethema wordt al langer dan vandaag gehanteerd in politieke symbooldiscussies, vaak ter verhulling van andere, minstens even prangende maatschappelijke problematieken. Dat de andere meerderheidspartijen volhard hebben in hun steun aan dit VN-migratiepact, vroeg niettemin politieke moed. Het stemt de Liga dan ook blij dat alle andere politieke partijen wel van mening zijn dat mensenrechten de leidraad moeten zijn bij het voeren van migratiepolitiek." (Belga)