De zitting voor de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank over de vraag van Marc Dutroux om vrij te komen onder elektronisch toezicht is afgelopen. De advocaten hebben onderling afgesproken geen commentaar te geven. De zitting had plaats achter gesloten deuren. De uitspraak over de vraag van Dutroux om met een enkelband vrij te mogen komen, wordt op 18 februari verwacht.

De zitting van de Brusselse strafuitvoerinsrechtbank is rustig en sereen verlopen. Dat melden zowel de advocaat van Marc Dutroux en die van de familie Lambrecks, als Luc
Hennart, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Vader en zoon Lambrecks zijn niet geconfronteerd geweest met Dutroux: hij werd door de voorzitster van de strafuitvoeringsrechtbank in een aparte zaal gehoord. De strafuitvoeringsrechtbank doet op 18 februari uitspraak.

"De slachtoffers hebben bij het begin van de zitting van de voorzitster uitleg gekregen over het verloop", zegt voorzitter Hennart. "Zij heeft vervolgens meneer Dutroux en zijn advocaat gehoord in een aparte zaal, buiten de aanwezigheid van de slachtoffers. Daar hebben ook de gevangenisdirectie en het openbaar ministerie hun advies gegeven."

Dutroux werd vervolgens weggebracht, waarna de voorzitster de slachtoffers in algemene termen op de hoogte bracht van diens vraag. "Zij heeft die uitleg in grote lijnen gedaan, zonder in te gaan op de details", aldus voorzitter Hennart. "Op die manier konden de slachtoffers hun opmerkingen maken en uitleggen welke voorwaarden zij opgelegd wilden zien."

De strafuitvoeringsrechtbank heeft het dossier nadien in beraad genomen en zal op 18 februari uitspraak doen, in openbare terechtzitting.

Slachtoffers hebben vraag aan Grondwettelijk Hof voorgesteld

Op de Brussels strafuitvoeringsrechtbank hebben de advocaten van vader en zoon Lambrecks voorgesteld om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Volgens hen is het strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat de slachtoffers geen inzage krijgen in het dossier over de vraag van Dutroux om onder elektronisch toezicht geplaatst te worden, terwijl Dutroux en zijn advocaat die inzage wel krijgen.

"We hebben aan de voorzitster eerst gevraagd om ons inzage te verlenen in het dossier en de zaak uit te stellen", zegt meester Joris Vercraeye, advocaat van Jean Lambrecks, vader van de vermoorde Eefje Lambrecks. "Als dat niet mogelijk was, hebben we haar gevraagd een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof."

Volgens de advocaten is het weinig zinvol dat aan de slachtoffers gevraagd wordt opmerkingen te maken bij een voorgesteld reclasseringsplan, als die slachtoffers dat reclasseringsplan niet eens mogen inkijken. "We hebben wel een aantal voorwaarden voorgesteld die we opgelegd wilden zien", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van broer Leendert Lambrecks. "Zo hebben we gevraagd om elk contact met onze cliënten te verbieden. We hebben ook geëist dat meneer Dutroux in psychiatrische behandeling zou gaan en dat wij inzage zouden krijgen in die psychiatrische verslagen."

Meester Vercraeye gelooft in ieder geval niet dat Dutroux vrij zal komen. "Als dat gebeurt, kook ik mijn toga en eet ik hem op. Die man is niet in staat in een samenleving te leven en zal het nooit zijn."

Grote persbelangstelling

Dat de zitting achter gesloten deuren plaatshad, heeft niet verhinderd dat er een ware persmeute was afgezakt naar het Brusselse justitiepaleis. Binnen- en buitenlandse media hadden tientallen journalisten, fotografen en cameraploegen ingezet in de hoop een glimp op te vangen van België's bekendste misdadiger.

De man zelf is in alle vroegte vanuit de gevangenis van Nijvel overgebracht naar het Brusselse justitiepaleis. Zelfs het konvooi dat hem heeft overgebracht is aan alle camera's ontsnapt. Hetzelfde kon niet gezegd worden van zijn advocaat, meester Pierre Deutsch, die zich een weg moest banen langs de camera's en fotoflitsen om tot aan de zittingszaal te geraken. Meester Deutsch wilde op voorhand weinig commentaar kwijt, enkel dat hij voor de zitting geen idee had van de kansen van zijn cliënt om ook effectief vrij te komen.

Familie Lambrecks aanwezig

Ook de familie van de vermoorde Eefje Lambrecks, vader Jean en broer Leendert, zijn in persoon naar de zitting gekomen, bijgestaan door hun partners en hun advocaten. Ook zij wilden op voorhand geen interviews geven. Leendert Lambrecks zette een gerechtelijke procedure in gang omdat zijn rechten als nabestaande zouden geschonden zijn. Hij wil meer inspraak en inzage in het reclasseringplan van de man die zijn zus Eefje in augustus 1995 ontvoerde en vermoordde.

Omstreden zitting wegens beveiliging en kosten daarvan

In het justitiepaleis zijn aanzienlijke veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. Die stoten op veel kritiek, onder meer van de politievakbonden maar Luc Hennart, eerste voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg blijft erbij dat zijn beslissing om de zitting niet in de gevangenis te laten doorgaan, correct was.

Volgens zijn eigen advocaat, Pierre Deutsch, wilde Dutroux zelf ook liever voorkomen in de eigen gevangenis in Nijvel. "Dat vroeg hij begin januari al, maar dat weigerde de rechtbank."

Ook minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), snapt niet waarom de man helemaal naar Brussel vervoerd moet worden. "Dat zorgt voor veel investeringen in extra veiligheidsmaatregelen. Een zitting in de Nijvelse gevangenis had dat overbodig gemaakt." Elders gaan stemmen op die de zitting "nutteloos" noemen. "Dutroux zal nooit vervroegd vrijkomen."

Tweehonderd agenten

In totaal zijn er bijna 200 agenten paraat om de zitting met Dutroux in goede banen te leiden, wat bijna 50.000 euro kost. Dat zeggen de politievakbonden. Al noemen ze die politiemacht wel nodig, om een tweede ontsnapping van 'volksvijand nummer één' te vermijden. Bovendien wil men Dutroux ook beschermen voor mogelijk aanslagen op hem.

Twintigtal actievoerders Nation eist herinvoering doodstraf

Een twintigtal manifestanten van de Franstalige extreemrechtse groep Nation, die ook stennis schopte aan het klooster van de Arme Klaren in Malonne waar Dutroux' ex Michelle Martin verblijft, heeft zich rond de middag verzameld voor het Brusselse justitiepaleis. Geschaard achter een spandoek met als opschrift "Pendons les pedophiles" ("Hang pedofielen op"), reageren de manifestanten op de "provocatie" die ze lezen in het verzoek van Dutroux. "We willen optreden als woordvoerder van de overweldigende meerderheid van de bevolking die wilt dat straffen voor dit soort monsters niet samengedrukt kunnen worden", luidt het.

Het groepje manifestanten eist onder meer dat de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd voor bepaalde misdaden en voor bepaalde gevallen van recidivisme. De kans dat de 56-jarige Dutroux inderdaad een enkelband krijgt, is bijzonder klein: alle adviezen zijn negatief. De uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank wordt pas binnen een tweetal weken verwacht.

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dood van Julie Lejeune, Melissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks en de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne.


Joris Vercraeye, advocaat van Jean Lambrecks: 'Als Marc Dutroux vrijkomt, dan kook ik mijn toga en eet ik hem op'

De zitting voor de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank over de vraag van Marc Dutroux om vrij te komen onder elektronisch toezicht is afgelopen. De advocaten hebben onderling afgesproken geen commentaar te geven. De zitting had plaats achter gesloten deuren. De uitspraak over de vraag van Dutroux om met een enkelband vrij te mogen komen, wordt op 18 februari verwacht.De zitting van de Brusselse strafuitvoerinsrechtbank is rustig en sereen verlopen. Dat melden zowel de advocaat van Marc Dutroux en die van de familie Lambrecks, als Luc Hennart, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Vader en zoon Lambrecks zijn niet geconfronteerd geweest met Dutroux: hij werd door de voorzitster van de strafuitvoeringsrechtbank in een aparte zaal gehoord. De strafuitvoeringsrechtbank doet op 18 februari uitspraak. "De slachtoffers hebben bij het begin van de zitting van de voorzitster uitleg gekregen over het verloop", zegt voorzitter Hennart. "Zij heeft vervolgens meneer Dutroux en zijn advocaat gehoord in een aparte zaal, buiten de aanwezigheid van de slachtoffers. Daar hebben ook de gevangenisdirectie en het openbaar ministerie hun advies gegeven." Dutroux werd vervolgens weggebracht, waarna de voorzitster de slachtoffers in algemene termen op de hoogte bracht van diens vraag. "Zij heeft die uitleg in grote lijnen gedaan, zonder in te gaan op de details", aldus voorzitter Hennart. "Op die manier konden de slachtoffers hun opmerkingen maken en uitleggen welke voorwaarden zij opgelegd wilden zien." De strafuitvoeringsrechtbank heeft het dossier nadien in beraad genomen en zal op 18 februari uitspraak doen, in openbare terechtzitting. Slachtoffers hebben vraag aan Grondwettelijk Hof voorgesteld Op de Brussels strafuitvoeringsrechtbank hebben de advocaten van vader en zoon Lambrecks voorgesteld om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Volgens hen is het strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat de slachtoffers geen inzage krijgen in het dossier over de vraag van Dutroux om onder elektronisch toezicht geplaatst te worden, terwijl Dutroux en zijn advocaat die inzage wel krijgen. "We hebben aan de voorzitster eerst gevraagd om ons inzage te verlenen in het dossier en de zaak uit te stellen", zegt meester Joris Vercraeye, advocaat van Jean Lambrecks, vader van de vermoorde Eefje Lambrecks. "Als dat niet mogelijk was, hebben we haar gevraagd een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof." Volgens de advocaten is het weinig zinvol dat aan de slachtoffers gevraagd wordt opmerkingen te maken bij een voorgesteld reclasseringsplan, als die slachtoffers dat reclasseringsplan niet eens mogen inkijken. "We hebben wel een aantal voorwaarden voorgesteld die we opgelegd wilden zien", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van broer Leendert Lambrecks. "Zo hebben we gevraagd om elk contact met onze cliënten te verbieden. We hebben ook geëist dat meneer Dutroux in psychiatrische behandeling zou gaan en dat wij inzage zouden krijgen in die psychiatrische verslagen." Meester Vercraeye gelooft in ieder geval niet dat Dutroux vrij zal komen. "Als dat gebeurt, kook ik mijn toga en eet ik hem op. Die man is niet in staat in een samenleving te leven en zal het nooit zijn."Grote persbelangstellingDat de zitting achter gesloten deuren plaatshad, heeft niet verhinderd dat er een ware persmeute was afgezakt naar het Brusselse justitiepaleis. Binnen- en buitenlandse media hadden tientallen journalisten, fotografen en cameraploegen ingezet in de hoop een glimp op te vangen van België's bekendste misdadiger. De man zelf is in alle vroegte vanuit de gevangenis van Nijvel overgebracht naar het Brusselse justitiepaleis. Zelfs het konvooi dat hem heeft overgebracht is aan alle camera's ontsnapt. Hetzelfde kon niet gezegd worden van zijn advocaat, meester Pierre Deutsch, die zich een weg moest banen langs de camera's en fotoflitsen om tot aan de zittingszaal te geraken. Meester Deutsch wilde op voorhand weinig commentaar kwijt, enkel dat hij voor de zitting geen idee had van de kansen van zijn cliënt om ook effectief vrij te komen. Familie Lambrecks aanwezigOok de familie van de vermoorde Eefje Lambrecks, vader Jean en broer Leendert, zijn in persoon naar de zitting gekomen, bijgestaan door hun partners en hun advocaten. Ook zij wilden op voorhand geen interviews geven. Leendert Lambrecks zette een gerechtelijke procedure in gang omdat zijn rechten als nabestaande zouden geschonden zijn. Hij wil meer inspraak en inzage in het reclasseringplan van de man die zijn zus Eefje in augustus 1995 ontvoerde en vermoordde.Omstreden zitting wegens beveiliging en kosten daarvanIn het justitiepaleis zijn aanzienlijke veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. Die stoten op veel kritiek, onder meer van de politievakbonden maar Luc Hennart, eerste voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg blijft erbij dat zijn beslissing om de zitting niet in de gevangenis te laten doorgaan, correct was. Volgens zijn eigen advocaat, Pierre Deutsch, wilde Dutroux zelf ook liever voorkomen in de eigen gevangenis in Nijvel. "Dat vroeg hij begin januari al, maar dat weigerde de rechtbank." Ook minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), snapt niet waarom de man helemaal naar Brussel vervoerd moet worden. "Dat zorgt voor veel investeringen in extra veiligheidsmaatregelen. Een zitting in de Nijvelse gevangenis had dat overbodig gemaakt." Elders gaan stemmen op die de zitting "nutteloos" noemen. "Dutroux zal nooit vervroegd vrijkomen."Tweehonderd agenten In totaal zijn er bijna 200 agenten paraat om de zitting met Dutroux in goede banen te leiden, wat bijna 50.000 euro kost. Dat zeggen de politievakbonden. Al noemen ze die politiemacht wel nodig, om een tweede ontsnapping van 'volksvijand nummer één' te vermijden. Bovendien wil men Dutroux ook beschermen voor mogelijk aanslagen op hem.Twintigtal actievoerders Nation eist herinvoering doodstraf Een twintigtal manifestanten van de Franstalige extreemrechtse groep Nation, die ook stennis schopte aan het klooster van de Arme Klaren in Malonne waar Dutroux' ex Michelle Martin verblijft, heeft zich rond de middag verzameld voor het Brusselse justitiepaleis. Geschaard achter een spandoek met als opschrift "Pendons les pedophiles" ("Hang pedofielen op"), reageren de manifestanten op de "provocatie" die ze lezen in het verzoek van Dutroux. "We willen optreden als woordvoerder van de overweldigende meerderheid van de bevolking die wilt dat straffen voor dit soort monsters niet samengedrukt kunnen worden", luidt het. Het groepje manifestanten eist onder meer dat de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd voor bepaalde misdaden en voor bepaalde gevallen van recidivisme. De kans dat de 56-jarige Dutroux inderdaad een enkelband krijgt, is bijzonder klein: alle adviezen zijn negatief. De uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank wordt pas binnen een tweetal weken verwacht. Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dood van Julie Lejeune, Melissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks en de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne.