Traditioneel wordt de openeningszitting van het nieuwe parlementaire jaar voorgezeten door de senator met de meeste jaren als parlementslid, Rik Daems (Open Vld). Daarna volgde de eedaflegging van twee nieuwe leden, Zoé Genot (Ecolo) en Tom Ongena (Open Vld), waarna het uittredend bureau herbevestigd werd en Sabine Laruelle (MR) plaatsnam op de voorzittersstoel. Dat D'Hose niet meteen tot voorzitter verkozen werd, heeft alles te maken met het reglement van de Senaat. Dat bepaalt dat de voorzitter deel moet uitmaken van het bureau van de Senaat, dat op zijn beurt samengesteld is uit vijf leden, op basis van de evenredige verdeling. In dit geval gaat het om N-VA, PS, MR, Vlaams Belang en Ecolo-Groen. Daarom werd een voorstel van reglementswijziging van Bert Anciaux (sp.a) ingediend om te maken dat de voorzitter geen deel moet uitmaken van het bureau. Indien dat het geval is, komt er een extra bureaulid bij om ervoor te zorgen dat de vijf grootste partijen deel uitmaken van het bureau. Zowel N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe als zijn Vlaams Belang-collega Guy D'haeseleer hekelden dat er snel-snel werk gemaakt werd van een reglementswijziging om Stephanie D'Hose voorzitter te kunnen maken, zoals afgesproken werd in het onderhandelingspakket van de Vivaldi-partijen. "Het is een vorm van postjespakkerij om iemand van de zevende partij voorzitter te kunnen maken", aldus Vanlouwe. D'haeseleer had het over een voorzitter uit een "dwergpartij". Anciaux zelf merkte op dat zijn voorstel, dat hij vorige legislatuur reeds had ingediend, er enkel wil voor zorgen dat de voorzitter van de Senaat ook uit andere fracties kan komen dan deze die in het bureau vertegenwoordigd zijn. Rik Daems benadrukte dat de machtsverhoudingen in het bureau door de reglementswijziging niet wijzigt: "Ik word immers een stemloze fractieleider in het bureau". Vanlouwe benadrukte dat zijn tussenkomst niets te maken had met de persoon van Stephanie D'Hose. Hij citeerde uitgebreid uit haar verklaringen toen ze door Open Vld werd aangeduid als kandidaat-voorzitter, dat ze meteen werk wil maken van hervormingen. "Het is dan ook nodig dat de Senaat zich -in afwachting van het openstellen van de grondwet op dit punt- voorbereidt op een hervorming en in de komende jaren zich bescheiden opstelt in het ontplooien van activiteiten. We moeten ook nagaan hoe we maximaal kosten kunnen besparen", citeerde hij de Open Vld'ster. Zij zal hierbij de steun krijgen van de N-VA, engageerde hij zich. Sabine de Bethune (CD&V) merkte op dat terwijl de Kamer voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke voorzitter heeft, de Senaat reeds aan de vijfde vrouw op de voorzitterszetel toe is. Stephanie D'Hose is 39 jaar en daarmee de jongste voorzitter van de Senaat. Sinds de verkiezingen van 2019 is ze lid van het Vlaams Parlement en deelstaatssenator voor Open Vld. (Belga)

Traditioneel wordt de openeningszitting van het nieuwe parlementaire jaar voorgezeten door de senator met de meeste jaren als parlementslid, Rik Daems (Open Vld). Daarna volgde de eedaflegging van twee nieuwe leden, Zoé Genot (Ecolo) en Tom Ongena (Open Vld), waarna het uittredend bureau herbevestigd werd en Sabine Laruelle (MR) plaatsnam op de voorzittersstoel. Dat D'Hose niet meteen tot voorzitter verkozen werd, heeft alles te maken met het reglement van de Senaat. Dat bepaalt dat de voorzitter deel moet uitmaken van het bureau van de Senaat, dat op zijn beurt samengesteld is uit vijf leden, op basis van de evenredige verdeling. In dit geval gaat het om N-VA, PS, MR, Vlaams Belang en Ecolo-Groen. Daarom werd een voorstel van reglementswijziging van Bert Anciaux (sp.a) ingediend om te maken dat de voorzitter geen deel moet uitmaken van het bureau. Indien dat het geval is, komt er een extra bureaulid bij om ervoor te zorgen dat de vijf grootste partijen deel uitmaken van het bureau. Zowel N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe als zijn Vlaams Belang-collega Guy D'haeseleer hekelden dat er snel-snel werk gemaakt werd van een reglementswijziging om Stephanie D'Hose voorzitter te kunnen maken, zoals afgesproken werd in het onderhandelingspakket van de Vivaldi-partijen. "Het is een vorm van postjespakkerij om iemand van de zevende partij voorzitter te kunnen maken", aldus Vanlouwe. D'haeseleer had het over een voorzitter uit een "dwergpartij". Anciaux zelf merkte op dat zijn voorstel, dat hij vorige legislatuur reeds had ingediend, er enkel wil voor zorgen dat de voorzitter van de Senaat ook uit andere fracties kan komen dan deze die in het bureau vertegenwoordigd zijn. Rik Daems benadrukte dat de machtsverhoudingen in het bureau door de reglementswijziging niet wijzigt: "Ik word immers een stemloze fractieleider in het bureau". Vanlouwe benadrukte dat zijn tussenkomst niets te maken had met de persoon van Stephanie D'Hose. Hij citeerde uitgebreid uit haar verklaringen toen ze door Open Vld werd aangeduid als kandidaat-voorzitter, dat ze meteen werk wil maken van hervormingen. "Het is dan ook nodig dat de Senaat zich -in afwachting van het openstellen van de grondwet op dit punt- voorbereidt op een hervorming en in de komende jaren zich bescheiden opstelt in het ontplooien van activiteiten. We moeten ook nagaan hoe we maximaal kosten kunnen besparen", citeerde hij de Open Vld'ster. Zij zal hierbij de steun krijgen van de N-VA, engageerde hij zich. Sabine de Bethune (CD&V) merkte op dat terwijl de Kamer voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke voorzitter heeft, de Senaat reeds aan de vijfde vrouw op de voorzitterszetel toe is. Stephanie D'Hose is 39 jaar en daarmee de jongste voorzitter van de Senaat. Sinds de verkiezingen van 2019 is ze lid van het Vlaams Parlement en deelstaatssenator voor Open Vld. (Belga)