De Kamer had gisteren moeten stemmen over de versoepeling van de abortuswet die een brede meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI steunen. CD&V, dat samen met N-VA en Vlaams Belang (en ook deels het cdH) tegen het voorstel is, wil de kwestie echter bespreken in het kader van de regeringsformatie en wou de eindstemming tegenhouden. Met de liberalen was afgesproken om de tekst terug naar commissie te sturen, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet gisteren weten dat zijn fractieleden vrij mochten stemmen, wat betekende dat de stemming zou doorgaan. De kwestie zorgde voor zware ruis op de lijn tussen de voorzitters van CD&V en MR, die samen met hun collega van Open Vld een nieuwe coalitie op de been proberen te brengen. Vandaag streken die de plooien glad. In een gezamenlijke mededeling werd gezegd dat ethische dossiers bij "de afbakening van het regeerakkoord" aan bod zou komen. "Om discussie rond stemmingen in het parlement te vermijden", zou er snel een regering moeten komen, zeggen de drie voorzitters. Om de eindstemming in de Kamer alsnog af te wenden, hebben CD&V, N-VA en cdH nieuwe amendementen ingediend en hierover een nieuw advies gevraagd aan de Raad van State. Die heeft nu wettelijk gezien maximum dertig dagen de tijd om dat advies uit te brengen. Maar dat kan dus ook vroeger. In een brief aan de Raad van State, die ook aan alle Kamerfracties is bezorgd, wijst Kamervoorzitter Dewael er immers op dat een aantal fracties gisteren heeft gevraagd om het voorstel nog voor het reces te kunnen stemmen. De Raad van State heeft al tweemaal advies uitgebracht over het voorstel en over eerdere amendementen, is één van daarbij aangehaalde argumenten. Tijdens de plenaire vergadering had parlermentsvoorzitter Dewael al gezegd dat er een probleem is met het Kamerreglement, omdat er nu in principe eindeloos opnieuw advies kan worden aangevraagd. In de brief herhaalt Dewael die kritiek: "Ik ben van oordeel dat herhaalde adviesaanvragen zonder nieuwe elementen een negatieve invloed hebben op het wetgevingsproces en dat ze als een oneigenlijk gebruik kunnen worden beschouwd van het recht om een advies aan de Raad van State te vragen. In het belang van onze beide instellingen is het noodzakelijk dat de Kamer een eindbeslissing kan nemen". (Belga)

De Kamer had gisteren moeten stemmen over de versoepeling van de abortuswet die een brede meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI steunen. CD&V, dat samen met N-VA en Vlaams Belang (en ook deels het cdH) tegen het voorstel is, wil de kwestie echter bespreken in het kader van de regeringsformatie en wou de eindstemming tegenhouden. Met de liberalen was afgesproken om de tekst terug naar commissie te sturen, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet gisteren weten dat zijn fractieleden vrij mochten stemmen, wat betekende dat de stemming zou doorgaan. De kwestie zorgde voor zware ruis op de lijn tussen de voorzitters van CD&V en MR, die samen met hun collega van Open Vld een nieuwe coalitie op de been proberen te brengen. Vandaag streken die de plooien glad. In een gezamenlijke mededeling werd gezegd dat ethische dossiers bij "de afbakening van het regeerakkoord" aan bod zou komen. "Om discussie rond stemmingen in het parlement te vermijden", zou er snel een regering moeten komen, zeggen de drie voorzitters. Om de eindstemming in de Kamer alsnog af te wenden, hebben CD&V, N-VA en cdH nieuwe amendementen ingediend en hierover een nieuw advies gevraagd aan de Raad van State. Die heeft nu wettelijk gezien maximum dertig dagen de tijd om dat advies uit te brengen. Maar dat kan dus ook vroeger. In een brief aan de Raad van State, die ook aan alle Kamerfracties is bezorgd, wijst Kamervoorzitter Dewael er immers op dat een aantal fracties gisteren heeft gevraagd om het voorstel nog voor het reces te kunnen stemmen. De Raad van State heeft al tweemaal advies uitgebracht over het voorstel en over eerdere amendementen, is één van daarbij aangehaalde argumenten. Tijdens de plenaire vergadering had parlermentsvoorzitter Dewael al gezegd dat er een probleem is met het Kamerreglement, omdat er nu in principe eindeloos opnieuw advies kan worden aangevraagd. In de brief herhaalt Dewael die kritiek: "Ik ben van oordeel dat herhaalde adviesaanvragen zonder nieuwe elementen een negatieve invloed hebben op het wetgevingsproces en dat ze als een oneigenlijk gebruik kunnen worden beschouwd van het recht om een advies aan de Raad van State te vragen. In het belang van onze beide instellingen is het noodzakelijk dat de Kamer een eindbeslissing kan nemen". (Belga)