Stemonthoudingen stabiel op Vlaams en federaal niveau

Stemonthoudingen stabiel op Vlaams en federaal niveau © belga

(Belga) Het aandeel mensen dat een blanco of ongeldige stem heeft uitgebracht, is bij de federale en Vlaamse verkiezingen vrij stabiel gebleven. De stemonthoudingen stegen wel bij de stembusgangen voor het Waalse en Brusselse parlement, terwijl ze voor de verkiezingen in de Duitstalige Gemeenschap fors zakten.

De opkomst bij de federale verkiezingen bedroeg gisteren 90,01 procent. Het aandeel blanco of ongeldige stemmen kwam uit op 6,07 procent. Bij de federale stembusgang in 2014 werden er een opkomst van 89,68 procent en een aandeel stemonthoudingen van 5,77 procent opgetekend. Daarbij hoort wel een kanttekening: de cijfers van vijf jaar geleden bevatten ook de stemmen van kiezers in het buitenland, bij die van dit jaar zijn de Belgen die hebben gestemd in diplomatieke of consulaire posten in het buitenland, of buitenlandse kiezers die per briefwisseling hebben gestemd, nog niet geteld. In Vlaanderen bleef zowel de opkomst met 92,16 procent als het aandeel blanco en ongeldige stemmen met 4,95 procent vrijwel stabiel. In 2014 bracht 92,53 procent van de stemplichtigen zijn of haar stem uit voor de Vlaamse verkiezingen en waren er 4,97 procent blanco of ongeldige stemmen. Bij de verkiezingen voor het Waals Parlement kwamen wel minder kiezers opdagen: de opkomst daalde van 87,88 procent vijf jaar geleden tot 86,63 procent nu. Kiezers brachten er ook meer blanco of ongeldige stemmen uit: 8,36 procent tegenover 7,41 procent in 2014. Eenzelfde tendens voor het Brusselse gewest. Het aandeel blanco en ongeldige stemmen steeg er van 5,35 in 2014 tot 6,65 nu. De opkomst bleef er wel nagenoeg stabiel op 83,46 procent (83,62 procent in 2014). Bij de verkiezingen voor de Duitstalige Gemeenschap doet zich het omgekeerde voor. De opkomst nam licht af tot 85,97 procent (van 86,38 procent in 2014), terwijl het aantal blanco en ongeldige stemmen fors zakt van 11,13 procent vijf jaar geleden tot 7,78 procent nu. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content