Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het Vlaamse taxilandschap grondig hervormen. Het nieuwe taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen. Maar niet iedereen is even blij met de geplande hervorming. Zo protesteerde de taxisector eerder al in Dworp, de thuishaven van minister Weyts. De taxisector vreest onder meer dat de Vlaamse kmo's door de "extreme deregulering" niet meer zullen kunnen concurreren met deelplatformen zoals Uber. Om oneerlijke concurrentie en sociale dumping te vermijden, pleit de sector voor de invoering van minimumtarieven en minimumverloning. Een delegatie van een 20-tal mensen uit de sector kwam woensdag actie voeren aan het Vlaams Parlement. Ze brachten daarbij een rouwkrans mee met het opschrift: "Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil". Minister Weyts wuift die doemscenario's weg. "Hoe komt het dat we wél geloven in de marktwerking voor alle soorten goederen en diensten, maar niet als het zou gaan om de taxisector?", vraagt de N-VA-minister. Hij maakt zich sterk dat het nieuwe decreet niet alleen zal leiden tot een daling van de prijzen voor de consument, maar ook tot een "gelijk speelveld" en een betere controle op de naleving van de kwaliteitseisen. Normaal gezien zou het decreet woensdag meerderheid tegen oppositie zijn goedgekeurd in de plenaire. Maar bij de stemming liep het grondig fout. Toen er moest gestemd worden over een amendement van Groen en sp.a over de invoering van minimumtarieven, drukten plots ook alle meerderheidspartijen op het groene knopje. Een vergissing, zo bleek. Maar omdat een stemming niet zomaar ongedaan kan gemaakt worden, moest de meerderheid naar een noodoplossing zoeken. N-VA vroeg een tweede lezing, waardoor de verdere behandeling en stemming van het decreet opschuift naar na de krokusvakantie. (Belga)

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het Vlaamse taxilandschap grondig hervormen. Het nieuwe taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen. Maar niet iedereen is even blij met de geplande hervorming. Zo protesteerde de taxisector eerder al in Dworp, de thuishaven van minister Weyts. De taxisector vreest onder meer dat de Vlaamse kmo's door de "extreme deregulering" niet meer zullen kunnen concurreren met deelplatformen zoals Uber. Om oneerlijke concurrentie en sociale dumping te vermijden, pleit de sector voor de invoering van minimumtarieven en minimumverloning. Een delegatie van een 20-tal mensen uit de sector kwam woensdag actie voeren aan het Vlaams Parlement. Ze brachten daarbij een rouwkrans mee met het opschrift: "Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil". Minister Weyts wuift die doemscenario's weg. "Hoe komt het dat we wél geloven in de marktwerking voor alle soorten goederen en diensten, maar niet als het zou gaan om de taxisector?", vraagt de N-VA-minister. Hij maakt zich sterk dat het nieuwe decreet niet alleen zal leiden tot een daling van de prijzen voor de consument, maar ook tot een "gelijk speelveld" en een betere controle op de naleving van de kwaliteitseisen. Normaal gezien zou het decreet woensdag meerderheid tegen oppositie zijn goedgekeurd in de plenaire. Maar bij de stemming liep het grondig fout. Toen er moest gestemd worden over een amendement van Groen en sp.a over de invoering van minimumtarieven, drukten plots ook alle meerderheidspartijen op het groene knopje. Een vergissing, zo bleek. Maar omdat een stemming niet zomaar ongedaan kan gemaakt worden, moest de meerderheid naar een noodoplossing zoeken. N-VA vroeg een tweede lezing, waardoor de verdere behandeling en stemming van het decreet opschuift naar na de krokusvakantie. (Belga)