Het wordt straks koppen tellen in de Kamer. De meerderheid gaat er proberen met steun van cdH, Vlaams Belang en PP een grondwetswijziging door te krijgen. Met genoeg voor een tweederdemeerderheid zijn ze niet, wat maakt dat ook kopstukken uit de centrumrechtse coalitie uitgaan van een mislukking. De inzet: een verlenging van de aanhoudingstermijn van 24 naar 48 uur, met 72 uur als uitzondering voor terreurzaken.

Premier Charles Michel kondigde de maatregel aan na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Oorspronkelijk was sprake van een veel ruimere toepassing van de 72 uur, maar intussen is dat bijgesteld om cdH overstag te krijgen.

De nakende plenaire stemming lijkt gedoemd om te mislukken, gezien de te krappe meerderheid van slechts 96 zetels op 150. De oppositie kan zich echter slechts een handvol afwezigen permitteren, terwijl ook onthoudingen de krachtverhoudingen nog in de war kunnen sturen. Vuye & Wouters lieten alvast nog niet in hun kaarten kijken.

Voorstel van SP.A haalt het waarschijnlijk wél

Binnen de meerderheid valt ongenoegen te horen over het nakende gezichtsverlies. Dat de oppositie verweten zal kunnen worden dat ze de strijd tegen terrorisme tegenwerkt, is voor sommigen slechts een magere troost. Niet in het minst omdat ervan uitgegaan wordt dat uiteindelijk toch geland zal worden op 48 uur voor alle onderzoeken. Een piste die sp.a nog voor de aanslagen van 22 maart op tafel had gelegd. En ook Justitieminister Koen Geens (CD&V) liet al verstaan dat hij daarmee kan leven, 'als er maar iets gebeurt'.

Maar eerst dus nog de stemming over de huidige tekst. Vorige week werd die al eens uitgesteld omdat Justitieminister Geens niet aanwezig kon zijn. De afwezigheid van de premier deze week lijkt dan weer geen struikelblok. Al merkt men binnen de meerderheid wel fijntjes op dat een eerste minister 'in goede Verhofstadt-traditie' eigenlijk aanwezig zou moeten zijn. Al was het maar om desnoods nog tot op het laatste moment stemmen te ronselen in de koffiekamer.

De onzekere uitkomst maakt in elk geval dat meerderheid en oppositie donderdagmiddag meteen aan het tellen zullen gaan. Binnen de meerderheid verwacht men dat de oppositie zal eisen dat ook tijdens de bespreking minstens twee derde van de Kamerleden aanwezig is, zoals de grondwet dat vereist. Iets wat de oppositie hoe dan ook in een erg comfortabele positie plaatst. En raakt de tekst op één of andere manier toch gestemd, dan moet ze nog naar de Senaat - waar ze evenmin kan rekenen op een tweederdemeerderheid.

Het wordt straks koppen tellen in de Kamer. De meerderheid gaat er proberen met steun van cdH, Vlaams Belang en PP een grondwetswijziging door te krijgen. Met genoeg voor een tweederdemeerderheid zijn ze niet, wat maakt dat ook kopstukken uit de centrumrechtse coalitie uitgaan van een mislukking. De inzet: een verlenging van de aanhoudingstermijn van 24 naar 48 uur, met 72 uur als uitzondering voor terreurzaken.Premier Charles Michel kondigde de maatregel aan na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Oorspronkelijk was sprake van een veel ruimere toepassing van de 72 uur, maar intussen is dat bijgesteld om cdH overstag te krijgen.De nakende plenaire stemming lijkt gedoemd om te mislukken, gezien de te krappe meerderheid van slechts 96 zetels op 150. De oppositie kan zich echter slechts een handvol afwezigen permitteren, terwijl ook onthoudingen de krachtverhoudingen nog in de war kunnen sturen. Vuye & Wouters lieten alvast nog niet in hun kaarten kijken.Binnen de meerderheid valt ongenoegen te horen over het nakende gezichtsverlies. Dat de oppositie verweten zal kunnen worden dat ze de strijd tegen terrorisme tegenwerkt, is voor sommigen slechts een magere troost. Niet in het minst omdat ervan uitgegaan wordt dat uiteindelijk toch geland zal worden op 48 uur voor alle onderzoeken. Een piste die sp.a nog voor de aanslagen van 22 maart op tafel had gelegd. En ook Justitieminister Koen Geens (CD&V) liet al verstaan dat hij daarmee kan leven, 'als er maar iets gebeurt'.Maar eerst dus nog de stemming over de huidige tekst. Vorige week werd die al eens uitgesteld omdat Justitieminister Geens niet aanwezig kon zijn. De afwezigheid van de premier deze week lijkt dan weer geen struikelblok. Al merkt men binnen de meerderheid wel fijntjes op dat een eerste minister 'in goede Verhofstadt-traditie' eigenlijk aanwezig zou moeten zijn. Al was het maar om desnoods nog tot op het laatste moment stemmen te ronselen in de koffiekamer.De onzekere uitkomst maakt in elk geval dat meerderheid en oppositie donderdagmiddag meteen aan het tellen zullen gaan. Binnen de meerderheid verwacht men dat de oppositie zal eisen dat ook tijdens de bespreking minstens twee derde van de Kamerleden aanwezig is, zoals de grondwet dat vereist. Iets wat de oppositie hoe dan ook in een erg comfortabele positie plaatst. En raakt de tekst op één of andere manier toch gestemd, dan moet ze nog naar de Senaat - waar ze evenmin kan rekenen op een tweederdemeerderheid.