'De N-VA is in Brussel het enige alternatief', schrijft de rechts-liberale filosoof en Brusselaar Drieu Godfridi in een opmerkelijke opiniebijdrage op LeVif.be. 'Dat heeft vooral te maken met de electorale architectuur van Brussel', betoogt Godfridi. 'Om te regeren in Brussel heb je een meerderheid nodig in beide taalgroepen. De kans dat de N-VA aan Nederlandstalige kant incontournable wordt, is oneindig veel groter dan dat de MR daarin slaagt. Stemmen op de N-VA is...

'De N-VA is in Brussel het enige alternatief', schrijft de rechts-liberale filosoof en Brusselaar Drieu Godfridi in een opmerkelijke opiniebijdrage op LeVif.be. 'Dat heeft vooral te maken met de electorale architectuur van Brussel', betoogt Godfridi. 'Om te regeren in Brussel heb je een meerderheid nodig in beide taalgroepen. De kans dat de N-VA aan Nederlandstalige kant incontournable wordt, is oneindig veel groter dan dat de MR daarin slaagt. Stemmen op de N-VA is voor Franstaligen in Brussel een unieke manier om echte verandering af te dwingen.' U gelooft niet bepaald in wat de MR vermag. Drieu Godefridi: Sinds het ontstaan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in 1989 heeft de MR nooit enige blijk gegeven van capaciteiten om het verschil te maken. Als de N-VA bij de Nederlandstaligen een absolute meerderheid behaalt, hijst ze de MR bijna automatisch aan boord. Net als op het federale niveau kan de N-VA die partij dan op het juiste pad zetten. Gelooft u dat veel Franstalige Brusselaars een stem voor de N-VA zouden overwegen? Godefridi: Zeker. Een groot deel van de Brusselse bevolking heeft genoeg van de gang van zaken. Vooral de rellen van enkele maanden geleden waren een wake-upcall. Daarvóór beschouwden veel Franstaligen de N-VA als een groep extremisten die een ramp zouden aanrichten als ze aan de macht zouden komen. Ondertussen heeft de partij bewezen dat ze in staat is om te regeren. Het asielbeleid van Theo Fracken kan veel Brusselaars bekoren. Ook de law-and-orderaanpak die Jan Jambon voorstaat als minister van Binnenlandse Zaken geeft de partij geloofwaardigheid. Waarom bestaat er geen echte rechtse partij in Franstalig België? Godefridi: Er zijn pogingen geweest, zoals de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen, maar ook dat project is nooit echt van de grond gekomen. Toch moet het mogelijk zijn om Franstaligen voor een rechtse partij te laten stemmen. Overal in Europa hebben rechtse partijen de wind in de zeilen. Boezemt de communautaire agenda van de N-VA de Brusselaars dan geen angst in? Godefridi: Nu de N-VA haar communautaire programma al vier jaar heeft opgeborgen, speelt dat minder. In tegenstelling tot vroeger associëren Franstaligen die partij niet echt meer met de eis van Vlaamse onafhankelijkheid.