Zowat 3,1 miljoen Ieren kunnen zich uitspreken over de maatregelen die Europa wil nemen om de schuldencrisis in de eurozone in te dijken. Opiniepeilingen geven aan dat voorstanders van het Fiscaal Stabiliteitspact met 18 procentpunt aan de leiding liggen. Anderzijds zei een derde van het electoraat nog onbeslist te zijn. Een "neen" zou het inwerkingtreden van het pact niet torpederen. Het treedt immers in voege van zodra twaalf landen van de eurozone het hebben geratificeerd. Maar bij een afwijzing zou Dublin geen toegang hebben tot het Europees Solidariteitsmechanisme en zou een negatief signaal sturen op een ogenblik dat de eurozone een crisis kent. Mogelijk kan het consequenties hebben voor de stabiliteit in de eurozone. Het door alle leiders van de Europese Unie - op Groot-Brittannië en Tsjechië na - goedgekeurde pact voorziet in het respecteren van de "gouden regels" van een begroting in evenwicht, op straffe van sancties. De Ierse regering heeft de voorbije weken al haar gewicht in de schaal gelegd om de bevolking tot "ja" stemmen te bewegen. Ierland is het enige land van Europa waar volgens de grondwet de bevolking moet stemmen over het verdrag over begrotingsdiscipline. De rest van Europa wacht de uitkomst met spanning af. Het tellen van de stemmen begint pas vrijdagmorgen. Pas ten vroegste vrijdagmiddag zijn er resultaten. (KME)

Zowat 3,1 miljoen Ieren kunnen zich uitspreken over de maatregelen die Europa wil nemen om de schuldencrisis in de eurozone in te dijken. Opiniepeilingen geven aan dat voorstanders van het Fiscaal Stabiliteitspact met 18 procentpunt aan de leiding liggen. Anderzijds zei een derde van het electoraat nog onbeslist te zijn. Een "neen" zou het inwerkingtreden van het pact niet torpederen. Het treedt immers in voege van zodra twaalf landen van de eurozone het hebben geratificeerd. Maar bij een afwijzing zou Dublin geen toegang hebben tot het Europees Solidariteitsmechanisme en zou een negatief signaal sturen op een ogenblik dat de eurozone een crisis kent. Mogelijk kan het consequenties hebben voor de stabiliteit in de eurozone. Het door alle leiders van de Europese Unie - op Groot-Brittannië en Tsjechië na - goedgekeurde pact voorziet in het respecteren van de "gouden regels" van een begroting in evenwicht, op straffe van sancties. De Ierse regering heeft de voorbije weken al haar gewicht in de schaal gelegd om de bevolking tot "ja" stemmen te bewegen. Ierland is het enige land van Europa waar volgens de grondwet de bevolking moet stemmen over het verdrag over begrotingsdiscipline. De rest van Europa wacht de uitkomst met spanning af. Het tellen van de stemmen begint pas vrijdagmorgen. Pas ten vroegste vrijdagmiddag zijn er resultaten. (KME)