Dokters van de Wereld buigt zich elke winter over de daklozen, "een groep patiënten die de rest van het jaar onzichtbaar lijkt". Daarvoor is echter materiaal nodig, dat het best in de zomer al kan worden verzameld. De organisatie roept de gewesten op de komende maanden een beleid op poten te zetten om de daklozen deze winter een adequate gezondheidszorg te bieden. 81 procent van de daklozen heeft immers geen behandelende arts. Daarom moet er in de nachtopvang een makkelijke toegang zijn tot een arts, die zijn patiënten idealiter ook op langere termijn kan volgen. Een ander probleem is de administratie. De meeste daklozen zijn niet in orde met hun papieren en genieten daarom geen enkele vorm van medische dekking. (KWO)

Dokters van de Wereld buigt zich elke winter over de daklozen, "een groep patiënten die de rest van het jaar onzichtbaar lijkt". Daarvoor is echter materiaal nodig, dat het best in de zomer al kan worden verzameld. De organisatie roept de gewesten op de komende maanden een beleid op poten te zetten om de daklozen deze winter een adequate gezondheidszorg te bieden. 81 procent van de daklozen heeft immers geen behandelende arts. Daarom moet er in de nachtopvang een makkelijke toegang zijn tot een arts, die zijn patiënten idealiter ook op langere termijn kan volgen. Een ander probleem is de administratie. De meeste daklozen zijn niet in orde met hun papieren en genieten daarom geen enkele vorm van medische dekking. (KWO)