Steeds vaker bestuurlijke vervolging voor milieuschendingen

Helft minder zwerfvuil langs Vlaamse wegen © belga

(Belga) De parketten sturen bijna de helft van de processen-verbaal voor milieuovertredingen door naar de Vlaamse administratie om een bestuurlijke boete op te leggen. Die legde op tien jaar tijd bijna 13.000 dergelijke boetes op, goed voor 13 miljoen euro. Bij ernstige overtredingen kunnen die boetes behoorlijk hoog oplopen.

Met het Milieuhandhavingsdecreet van 2009 ontstond naast de strafrechtelijke vervolging bij de parketten, ook de mogelijkheid om milieumisdrijven bestuurlijk te beboeten. Dat moest onder meer het aantal seponeringen van milieuschendingen helpen dalen. Het ging om pv’s van de lokale politie, lokale milieuambtenaren of gewestelijke inspecteurs die bij het parket terechtkomen. De parketten kunnen dan beslissen zelf te vervolgen of het pv over te maken aan het Departement Omgeving voor bestuurlijke beboeting. De bestuurlijke aanpak steeg van 10 procent in 2009 naar 48 procent in 2018. Concreet ontving het departement vorig jaar 2.181 pv’s van de parketten. Die kunnen erg uiteenlopend zijn: van pv’s voor zwerfvuil of gedumpt afval tot illegale ontbossing, jacht- en visvangst of illegale lozingen in het water, geluidsoverlast, enzovoort. Sinds 2012 kan de administratie een misdrijf met een bestuurlijke transactie afhandelen, zeg maar een vorm van minnelijke schikking. Daarvan werden er vorig jaar 948 betaald. De gemiddelde hoogte van boetes voor milieubeheer lag de voorbije twee jaar op 975 euro. Bij emissies en vergunningen lagen die al flink hoger: respectievelijk 2.440 en 2.490 euro. Bij ernstige schendingen – die vaak herhaaldelijk worden vastgesteld en gepaard gaan met een grote impact – kan de boete hoog oplopen en zelfs gepaard gaan met een voordeelontneming. Dat is een sanctie ter waarde van het financieel voordeel dat uit de overtreding werd gepuurd. Zo kreeg een bedrijf dat geen bodemsaneringsproject opstartte voor een vervuilde site, naast een boete van 4.140 euro nog een voordeelontneming van 34.128 euro. Sinds maart kunnen de Vlaamse parketten ook pv’s voor misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening naar de beboetingsentiteit sturen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content