De eikelmuis is met zijn zorro-masker en lange pluimstaart een opvallende verschijning. "Eikelmuizen komen vaak voor in de omgeving van hoogstamboomgaarden omringd door houtkanten en struwelen of in loofbossen met veel vruchtdragende struiken", aldus Goedele Verbeylen (Natuurpunt). "Belangrijk zijn echter verbindingen tussen de leefgebieden, zodat ze niet geïsoleerd raken en per toeval uitsterven of bijvoorbeeld ten onder gaan aan inteelt. Toch verblijven eikelmuizen steeds in de omgeving van de mens om te overwinteren." Na controle van 66 van de 125 bijgehouden nestkasten dit voorjaar, bleken er acht bezet te zijn in vier verschillende gebieden. Er werden in totaal zeventien eikelmuizen geteld, waarvan negen in één nestkast in de eerste Vlaamse eikelmuistuin in het West-Vlaamse Aalbeke. De meeste meldingen van eikelmuizen op waarnemingen.be zijn echter slachtoffers van katten. "Hun aantal moet dringend teruggedrongen worden of katten 's nachts beter binnengehouden", aldus Verbeylen. "Het belangrijkste blijft echter zijn habitat verbeteren en verbinden. Ook een wettelijke bescherming kan helpen." De soort kwam vroeger verspreid voor in de zuidelijke helft van Vlaanderen, maar haar verspreiding beperkt zich momenteel tot een klein aantal clusters, waaronder Kortenaken (Heibos), Ploegsteert (Kleiputten), Vlaamse Ardennen (Zwalmbeek) en Oostende (het militair domein). Opvallend veel waarnemingen bevinden zich langs spoorwegbermen. Sinds 2006 besteed Natuurpunt extra aandacht aan de eikelmuis. Interviews met zestigers bevestigen de dalende trend en inkrimping van het verspreidingsgebied. (KAV)

De eikelmuis is met zijn zorro-masker en lange pluimstaart een opvallende verschijning. "Eikelmuizen komen vaak voor in de omgeving van hoogstamboomgaarden omringd door houtkanten en struwelen of in loofbossen met veel vruchtdragende struiken", aldus Goedele Verbeylen (Natuurpunt). "Belangrijk zijn echter verbindingen tussen de leefgebieden, zodat ze niet geïsoleerd raken en per toeval uitsterven of bijvoorbeeld ten onder gaan aan inteelt. Toch verblijven eikelmuizen steeds in de omgeving van de mens om te overwinteren." Na controle van 66 van de 125 bijgehouden nestkasten dit voorjaar, bleken er acht bezet te zijn in vier verschillende gebieden. Er werden in totaal zeventien eikelmuizen geteld, waarvan negen in één nestkast in de eerste Vlaamse eikelmuistuin in het West-Vlaamse Aalbeke. De meeste meldingen van eikelmuizen op waarnemingen.be zijn echter slachtoffers van katten. "Hun aantal moet dringend teruggedrongen worden of katten 's nachts beter binnengehouden", aldus Verbeylen. "Het belangrijkste blijft echter zijn habitat verbeteren en verbinden. Ook een wettelijke bescherming kan helpen." De soort kwam vroeger verspreid voor in de zuidelijke helft van Vlaanderen, maar haar verspreiding beperkt zich momenteel tot een klein aantal clusters, waaronder Kortenaken (Heibos), Ploegsteert (Kleiputten), Vlaamse Ardennen (Zwalmbeek) en Oostende (het militair domein). Opvallend veel waarnemingen bevinden zich langs spoorwegbermen. Sinds 2006 besteed Natuurpunt extra aandacht aan de eikelmuis. Interviews met zestigers bevestigen de dalende trend en inkrimping van het verspreidingsgebied. (KAV)