Tijdens het schooljaar 2016-2017 waren 6.036 Waalse leerlingen ingeschreven in een Vlaamse basisschool en 3.838 in een middelbare school. Wat het basisonderwijs betreft, blijft dat aantal de voorbije jaren stabiel, maar in het secundair onderwijs gaat het om een stijging met 20 procent in tien jaar. Uit de studie blijkt voorts dat het vooral kinderen uit Henegouwen en Waals-Brabant zijn die het Nederlandstalige onderwijs opzoeken. Als verklaring voor de evolutie wijst onderzoeker Maxim Proesmans op het belang van het Nederlands, maar ook op de resultaten van de PISA-testen. In de grootschalige vergelijkende onderzoeken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de vaardigheden van 15-jarige scholieren, scoort Vlaanderen steevast beter dan Wallonië. (Belga)

Tijdens het schooljaar 2016-2017 waren 6.036 Waalse leerlingen ingeschreven in een Vlaamse basisschool en 3.838 in een middelbare school. Wat het basisonderwijs betreft, blijft dat aantal de voorbije jaren stabiel, maar in het secundair onderwijs gaat het om een stijging met 20 procent in tien jaar. Uit de studie blijkt voorts dat het vooral kinderen uit Henegouwen en Waals-Brabant zijn die het Nederlandstalige onderwijs opzoeken. Als verklaring voor de evolutie wijst onderzoeker Maxim Proesmans op het belang van het Nederlands, maar ook op de resultaten van de PISA-testen. In de grootschalige vergelijkende onderzoeken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de vaardigheden van 15-jarige scholieren, scoort Vlaanderen steevast beter dan Wallonië. (Belga)