Bij NMBS Mobility en NMBS Europe is het aantal klachten van reizigers in 2010 sterk gestegen. NMBS Mobility registreerde in 2010 27.366 klachten tegenover 23.833 het jaar voordien. Bij

NMBS Europe nam het aantal klachten toe van 12.245 tot 18.400. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Inge

Vervotte op een schriftelijke vraag van Dirk Claes (CD&V).

Stiptheid

"Bij NMBS Mobility had het grootste gedeelte van de klachten

betrekking op de stiptheid, de producten en verkoop en de treindienst. Bij NMBS Europe ging het om distributieproblemen, problemen tijdens de reis of vragen om terugbetaling voor persoonlijke redenen", aldus Vervotte.

64 procent van de klachten bij NMBS Mobility waren Nederlandstalig en 36 Franstalig. Bij NMBS Europe waren de meeste klachten Franstalig (48 procent), gevolgd door Nederlandstalig (44 procent) en Engels- of Duitstalig (8 procent). (Belga/EE)

Bij NMBS Mobility en NMBS Europe is het aantal klachten van reizigers in 2010 sterk gestegen. NMBS Mobility registreerde in 2010 27.366 klachten tegenover 23.833 het jaar voordien. Bij NMBS Europe nam het aantal klachten toe van 12.245 tot 18.400. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte op een schriftelijke vraag van Dirk Claes (CD&V). Stiptheid "Bij NMBS Mobility had het grootste gedeelte van de klachten betrekking op de stiptheid, de producten en verkoop en de treindienst. Bij NMBS Europe ging het om distributieproblemen, problemen tijdens de reis of vragen om terugbetaling voor persoonlijke redenen", aldus Vervotte. 64 procent van de klachten bij NMBS Mobility waren Nederlandstalig en 36 Franstalig. Bij NMBS Europe waren de meeste klachten Franstalig (48 procent), gevolgd door Nederlandstalig (44 procent) en Engels- of Duitstalig (8 procent). (Belga/EE)