Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers die N-VA-politica Ingeborg De Meulemeester heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal terugvorderingen jaar na jaar stijgt. Voor het schooljaar 2012-2013 ging het nog om 1.005 terugvordering. Voor het schooljaar 2013-2014 ging het al om 1.155 terugvorderingen. En in 2014-2015 steeg het aantal naar 1.363. De stijging vindt voornamelijk plaats in het secundair onderwijs. Vooral in de provincies Antwerpen (464) en Oost-Vlaanderen (392) ligt het aantal terugvorderingen hoog. Tegenover het totale aantal schooltoelagen blijft het aantal terugvordering beperkt tot minder dan 1 procent. De Meulemeester: "Het terugvorderen van een schooltoelage is dan ook de allerlaatste maatregel die wordt genomen in het tegengaan van spijbelen, de laatste stok achter de deur. Preventie en kort op de bal spelen zijn veel belangrijker om schoolverzuim tegen te gaan." "Anderzijds brengen rechten ook plichten met zich mee: schooltoelagen zijn er voor die leerlingen die ook effectief naar school gaan", besluit De Meulemeester. (Belga)

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers die N-VA-politica Ingeborg De Meulemeester heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal terugvorderingen jaar na jaar stijgt. Voor het schooljaar 2012-2013 ging het nog om 1.005 terugvordering. Voor het schooljaar 2013-2014 ging het al om 1.155 terugvorderingen. En in 2014-2015 steeg het aantal naar 1.363. De stijging vindt voornamelijk plaats in het secundair onderwijs. Vooral in de provincies Antwerpen (464) en Oost-Vlaanderen (392) ligt het aantal terugvorderingen hoog. Tegenover het totale aantal schooltoelagen blijft het aantal terugvordering beperkt tot minder dan 1 procent. De Meulemeester: "Het terugvorderen van een schooltoelage is dan ook de allerlaatste maatregel die wordt genomen in het tegengaan van spijbelen, de laatste stok achter de deur. Preventie en kort op de bal spelen zijn veel belangrijker om schoolverzuim tegen te gaan." "Anderzijds brengen rechten ook plichten met zich mee: schooltoelagen zijn er voor die leerlingen die ook effectief naar school gaan", besluit De Meulemeester. (Belga)