Volgens de voedselbanken zal de stijgende tendens zich in de komende jaren nog voortzetten. "Personen die slechts een klein pensioen hebben, nieuwe werklozen en eenoudergezinnen hebben het zeer moeilijk. Meer en meer jongeren, zonder werk en zonder ervaring, hebben problemen en moeten overleven met zeer beperkte middelen", klinkt het. Vorig jaar werd met 15.000 ton ook meer voedsel verdeeld dan de ongeveer 13.000 ton van de voorbije jaren. Dat komt omdat vooral de giften uit de industrie en de distributie zijn toegenomen. Daarnaast komt een deel van het voedsel van het Europees fonds voor hulp aan minstbedeelden (FEAD). Voor de komende jaren hebben de Belgische Voedselbanken de ambitie om te "professionaliseren". Met de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd daarom onder meer een bevraging uitgevoerd bij sociale organisaties, "om maximaal tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de minstbedeelden wat betreft de samenstelling van de voedselpakketten". Daarnaast is er ook overleg gepleegd met voedingsexperten en zijn er samenwerkingen op poten gezet met de OCMW's, om sociale re-integratie van de minstbedeelden te bevorderen. (Belga)

Volgens de voedselbanken zal de stijgende tendens zich in de komende jaren nog voortzetten. "Personen die slechts een klein pensioen hebben, nieuwe werklozen en eenoudergezinnen hebben het zeer moeilijk. Meer en meer jongeren, zonder werk en zonder ervaring, hebben problemen en moeten overleven met zeer beperkte middelen", klinkt het. Vorig jaar werd met 15.000 ton ook meer voedsel verdeeld dan de ongeveer 13.000 ton van de voorbije jaren. Dat komt omdat vooral de giften uit de industrie en de distributie zijn toegenomen. Daarnaast komt een deel van het voedsel van het Europees fonds voor hulp aan minstbedeelden (FEAD). Voor de komende jaren hebben de Belgische Voedselbanken de ambitie om te "professionaliseren". Met de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd daarom onder meer een bevraging uitgevoerd bij sociale organisaties, "om maximaal tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de minstbedeelden wat betreft de samenstelling van de voedselpakketten". Daarnaast is er ook overleg gepleegd met voedingsexperten en zijn er samenwerkingen op poten gezet met de OCMW's, om sociale re-integratie van de minstbedeelden te bevorderen. (Belga)