"Naast een verhoogd armoederisico, is dit uiteraard ook geen goed nieuws voor de uitgaven op vlak van de sociale zekerheid", zegt Smaers in een persbericht. "Preventie en welzijn op het werk zijn meer dan ooit cruciaal. We roepen de ministers op snel werk te maken van de werven preventie en re-integratie." Het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, is de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan het aantal dat minder dan zes maanden out is, klinkt het. Het gaat zo respectievelijk om een stijging van 10,34 procent tegenover 4,76 procent. Daarnaast is de gemiddelde duur dat een zelfstandige arbeidsongeschikt is, gestegen met 5 dagen tot 212,8, een stijging van 2,4 procent. De belangrijkste oorzaak zijn musculoskeletale (spier- en wervel-) aandoeningen, maar wat volgens Smaers opvalt, is de toename van psychische problemen. In 2010 kampte zo 19,32 procent van het aantal invalide zelfstandigen met zulke problemen, terwijl dat in 2015 naar 21,48 procent is geklommen. "Het aantal zelfstandigen dat getroffen wordt door psychische stoornissen stijgt procentueel sterker dan de evolutie van het totaal aantal invaliden. Dat psychische aandoeningen de ziektebeelden van onze generatie zijn, staat buiten kijf", aldus Smaers. De derde belangrijkste oorzaak zijn hart- en vaatziekten (11,07 procent van het aantal invalide zelfstandigen). Smaers wil dat er snel werk wordt gemaakt van re-integratietrajecten voor langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen. "Minister De Block wenst hier pas werk van te maken nadat de re-integratie voor arbeidsongeschikte werknemers op punt staat. Ik zie niet in waarom we op dit punt zouden treuzelen. De zelfstandige is even belangrijk." (Belga)

"Naast een verhoogd armoederisico, is dit uiteraard ook geen goed nieuws voor de uitgaven op vlak van de sociale zekerheid", zegt Smaers in een persbericht. "Preventie en welzijn op het werk zijn meer dan ooit cruciaal. We roepen de ministers op snel werk te maken van de werven preventie en re-integratie." Het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, is de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan het aantal dat minder dan zes maanden out is, klinkt het. Het gaat zo respectievelijk om een stijging van 10,34 procent tegenover 4,76 procent. Daarnaast is de gemiddelde duur dat een zelfstandige arbeidsongeschikt is, gestegen met 5 dagen tot 212,8, een stijging van 2,4 procent. De belangrijkste oorzaak zijn musculoskeletale (spier- en wervel-) aandoeningen, maar wat volgens Smaers opvalt, is de toename van psychische problemen. In 2010 kampte zo 19,32 procent van het aantal invalide zelfstandigen met zulke problemen, terwijl dat in 2015 naar 21,48 procent is geklommen. "Het aantal zelfstandigen dat getroffen wordt door psychische stoornissen stijgt procentueel sterker dan de evolutie van het totaal aantal invaliden. Dat psychische aandoeningen de ziektebeelden van onze generatie zijn, staat buiten kijf", aldus Smaers. De derde belangrijkste oorzaak zijn hart- en vaatziekten (11,07 procent van het aantal invalide zelfstandigen). Smaers wil dat er snel werk wordt gemaakt van re-integratietrajecten voor langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen. "Minister De Block wenst hier pas werk van te maken nadat de re-integratie voor arbeidsongeschikte werknemers op punt staat. Ik zie niet in waarom we op dit punt zouden treuzelen. De zelfstandige is even belangrijk." (Belga)