Dat zegt Jo De Ro (Open Vld), Vlaams parlementslid en schepen van Onderwijs in Vilvoorde, nadat hij daarover de cijfers in handen heeft gekregen van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

Woensdag keurde het Vlaamse parlement het nieuwe decreet kunstonderwijs goed. Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) zal vanaf september opleidingen dj of cabaret aanbieden, de eigen einddoelen bepalen en zelf beroepskwalificaties uitreiken.

Jo De Ro wijst erop dat in de bespreking van dit decreet het werk van internationaal onderzoekster Anne Bamford vaak aangehaald werd. Zij hield tien jaar geleden het DKO tegen het licht en merkte op dat het vooral kansrijke kinderen aantrok. Uit de cijfers die De Ro bij minister Crevits opvroeg, blijkt dat dit niet langer het geval is. 'Veel kinderen uit kansengroepen - kinderen met een andere thuistaal en/of een studietoelage en/of een moeder met een laag opleidingsniveau) vonden de laatste jaren hun weg naar de DKO-academies', zegt De Ro. 'Het toont aan dat de inspanningen van de directies en de leerkrachten én de steden en de gemeenten lonen. Maar ook dat vele ouders uit kansengroepen de weg gevonden hebben naar het DKO.'

Minister Crevits noemt de cijfers in een reactie 'alvast heel positief en een stap in de goede richting'. Met de hervorming die woensdag is goedgekeurd, 'hebben we meer aandacht voor de samenwerking tussen gewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs zodat elke jongere kennis kan maken met ons kwaliteitsvol kunstonderwijs'. Leraars DKO die bij leerkrachten leerplichtonderwijs in de klas komen, kunnen een enorme meerwaarde betekenen, zegt Crevits, zowel voor de leerkrachten zelf als voor de leerlingen.

Dat zegt Jo De Ro (Open Vld), Vlaams parlementslid en schepen van Onderwijs in Vilvoorde, nadat hij daarover de cijfers in handen heeft gekregen van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).Woensdag keurde het Vlaamse parlement het nieuwe decreet kunstonderwijs goed. Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) zal vanaf september opleidingen dj of cabaret aanbieden, de eigen einddoelen bepalen en zelf beroepskwalificaties uitreiken. Jo De Ro wijst erop dat in de bespreking van dit decreet het werk van internationaal onderzoekster Anne Bamford vaak aangehaald werd. Zij hield tien jaar geleden het DKO tegen het licht en merkte op dat het vooral kansrijke kinderen aantrok. Uit de cijfers die De Ro bij minister Crevits opvroeg, blijkt dat dit niet langer het geval is. 'Veel kinderen uit kansengroepen - kinderen met een andere thuistaal en/of een studietoelage en/of een moeder met een laag opleidingsniveau) vonden de laatste jaren hun weg naar de DKO-academies', zegt De Ro. 'Het toont aan dat de inspanningen van de directies en de leerkrachten én de steden en de gemeenten lonen. Maar ook dat vele ouders uit kansengroepen de weg gevonden hebben naar het DKO.' Minister Crevits noemt de cijfers in een reactie 'alvast heel positief en een stap in de goede richting'. Met de hervorming die woensdag is goedgekeurd, 'hebben we meer aandacht voor de samenwerking tussen gewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs zodat elke jongere kennis kan maken met ons kwaliteitsvol kunstonderwijs'. Leraars DKO die bij leerkrachten leerplichtonderwijs in de klas komen, kunnen een enorme meerwaarde betekenen, zegt Crevits, zowel voor de leerkrachten zelf als voor de leerlingen.