Er worden steeds meer EU-burgers ons land uitgezet. Terwijl in 2010 amper 343 EU-burgers werden uitgewezen, steeg dat aantal in 2011 tot 989 burgers en verdubbelde het aantal in 2012 met 1.918 uitzettingen. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) op vraag van senator Guido De Padt (Open VLD).

De Belgische en Europese wetgeving laten toe een EU-onderdaan het land uit te zetten als deze misbruik maakt van het sociale bijstandsstelsel. Het aantal klokte vorig jaar af op 1.918 uitzettingen. Tot en met september 2013 werden er 1.130 EU-onderdanen uitgewezen.

Wat de burgers van buiten Europa betreft, ontvangt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pas sinds april 2013 informatie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie over de familieleden van vreemdelingen en de "niet-EU-studenten" die een beroep doen op het stelsel van sociale bijstand.

Sinds eind april 2013 werd de verblijfstitel van 82 "niet-EU-burgers" ingetrokken. Zij hadden een recht op verblijf bekomen als familieleden van een vreemdeling die in België een verblijfsrecht geniet, maar hun verblijfstitel werd ingetrokken omdat de betrokkenen niet meer beschikten over voldoende, regelmatige en stabiele inkomsten.

Wat de "niet-EU-studenten" betreft die een verblijfsvergunning bekwamen in het kader van de studies in toepassing van de Vreemdelingenwet, stelde de DVZ vast dat van de 128 er slechts 29 waren die nog het statuut van student hadden.

"Negennegentig van de 128, dat is 77 procent, had dat dus niet en waren het voorwerp van een procedure tot stopzetting van het verblijfsrecht", aldus De Padt.

Er worden steeds meer EU-burgers ons land uitgezet. Terwijl in 2010 amper 343 EU-burgers werden uitgewezen, steeg dat aantal in 2011 tot 989 burgers en verdubbelde het aantal in 2012 met 1.918 uitzettingen. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) op vraag van senator Guido De Padt (Open VLD). De Belgische en Europese wetgeving laten toe een EU-onderdaan het land uit te zetten als deze misbruik maakt van het sociale bijstandsstelsel. Het aantal klokte vorig jaar af op 1.918 uitzettingen. Tot en met september 2013 werden er 1.130 EU-onderdanen uitgewezen. Wat de burgers van buiten Europa betreft, ontvangt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pas sinds april 2013 informatie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie over de familieleden van vreemdelingen en de "niet-EU-studenten" die een beroep doen op het stelsel van sociale bijstand. Sinds eind april 2013 werd de verblijfstitel van 82 "niet-EU-burgers" ingetrokken. Zij hadden een recht op verblijf bekomen als familieleden van een vreemdeling die in België een verblijfsrecht geniet, maar hun verblijfstitel werd ingetrokken omdat de betrokkenen niet meer beschikten over voldoende, regelmatige en stabiele inkomsten. Wat de "niet-EU-studenten" betreft die een verblijfsvergunning bekwamen in het kader van de studies in toepassing van de Vreemdelingenwet, stelde de DVZ vast dat van de 128 er slechts 29 waren die nog het statuut van student hadden. "Negennegentig van de 128, dat is 77 procent, had dat dus niet en waren het voorwerp van een procedure tot stopzetting van het verblijfsrecht", aldus De Padt.