Verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten nemen steeds strengere maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lokale overheden beslissen vooral om zwembaden en bibliotheken te sluiten. Ook worden in veel steden en gemeenten alle evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen, afgelast.

In Roeselare zullen het carnavalsfeest en de carnavalsstoet van komend weekend worden afgelast. Zowel Brugge, Menen als Oostende sluiten hun zwembaden. In Brugge gaat de driedaagse Brugge - De Panne van 25 en 26 maart niet door. Ook in Nieuwpoort sluiten het zwembad, de bibliotheek en andere stedelijke diensten. Roeselare sluit de bibliotheek.

Onder meer in steden als Oostende, Menen, Ichtegem, Knokke-Heist en Kortrijk worden alle evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen, geschrapt. Ook jeugdbewegingen wordt gevraagd om activiteiten te schrappen. In Ieper wordt het Internationaal Circus- & Straattheaterfestival Gevleugelde Stad afgelast.

Hogeschool Howest geeft vanaf maandag alle lessen digitaal vanop afstand. Om dat te kunnen voorbereiden, worden de lessen op vrijdag 13 maart geschrapt.

Leuven sluit stadsgebouwen

Ook de stad Leuven verscherpt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De stadsgebouwen zijn er vanaf 17 uur al dicht.

De bijkomende maatregelen komen er na overleg tussen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en verschillende diensten en sectoren. 'We willen oudere mensen en personen met een kwetsbare gezondheid zoveel mogelijk beschermen', zegt Ridouani. 'Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen. Onze zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen en huisartsen mogen niet overbelast worden.'

De stadsgebouwen in de vrijetijdssector sluiten donderdag om 17 uur de deuren. Het gaat om gebouwen in beheer van de stad. Alle activiteiten in die gebouwen worden afgelast. De extra maatregelen gelden tot 31 maart. Ze kunnen verlengd of aangepast worden. Essentiële dienstverlening zoals politie blijft gegarandeerd. Het stadskantoor blijft open.

Concreet gaat het om alle locaties van 30CC (Schouwburg, Minnepoort, Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk), Museum M Leuven en bibliotheek Tweebronnen (met de filialen in de deelgemeenten), alle sportaccommodaties zoals zwembaden en sporthallen, alle gemeenschapscentra (zoals Genadedal, Bosstraat, Vlierbeekveld en Bruul), lokale dienstencentra zoals woonzorgcentra en ontmoetingsruimten in buurtcentra en tot slot gebouwen zoals het historisch stadhuis, de Stelplaats en het jeugdcentrum.

Alle door de stad georganiseerde activiteiten worden afgelast. Dat geldt ook voor activiteiten van partners in stedelijke locaties. Muziekcentrum Het Depot heeft beslist om de concerten af te gelasten. Ook de erediensten in de moskeeën gaan niet door. Organisatoren van evenementen waar de stad geen organiserende partner is, krijgen het advies om hun activiteiten af te gelasten of uit te stellen.

Gent verbiedt alle evenementen tot 31 maart

In Gent verbiedt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) alle evenementen die op het grondgebied zouden doorgaan, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'We begrijpen dat dit een grote impact heeft, maar we hebben nood aan duidelijke beslissingen', argumenteert De Clercq. De maatregel is van kracht tot 31 maart.

Het gaat om een algemeen verbod op evenementen, manifestaties, markten, foren en ambulante handel op privaat en het openbaar domein. Maar ook kleine evenementen en publieke bijeenkomsten in bibliotheken, musea en sportlokalen worden verboden. Cafés en restaurants kunnen wel open blijven, scholen sluiten voorlopig ook niet.

Brussel schrapt groepsactiviteiten voor senioren

De stad Brussel heeft in samenspraak met de zeventien Buurthuizen op haar grondgebied en de vzw Dienst voor hulp aan Brusselse senioren besloten om tot eind maart alle groepsactiviteiten voor senioren met lange trajecten of naar risicolocaties af te schaffen.

De senioren behoren tot de meest kwetsbare personen voor het coronavirus en dus heeft de stad Brussel besloten om deze verder te beschermen. Groepsactiviteiten zoals verre excursies of bezoeken aan scholen, zwembaden, musea en andere worden geschrapt. Zo lopen de senioren minder risico op een besmetting met COVDI-19.

De stad Brussel en haar OCMW benadrukken evenwel dat de taak om het sociaal isolement van ouderen tegen te gaan wel blijft behouden. Alle senioren die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse taken kunnen nog altijd, en nu zelfs nog meer, een beroep doen op de diensten van de Buurthuizen en de vzw Dienst voor hulp aan Brusselse senioren.

'We hebben altijd het sociaal isolement willen doorbreken en het virus Covid-19 herinnert ons eraan hoe cruciaal deze taak is. Het verzorgend personeel blijft ter beschikking van diegenen die hun dagelijkse taken niet meer alleen kunnen uitvoeren. Ongeacht het nu gaat om boodschappen doen, maaltijden laten bezorgen aan huis, post ophalen in het postkantoor of eenvoudigweg een luisterend oor bieden. We zullen deze sociale band blijven behouden, uiteraard met strikte inachtneming van de regels inzake hygiëne en preventie die de huidige situatie oplegt', benadrukken Brussels burgemeester Philippe Close en OCMW-voorzitster Karine Lalieux.

Stadsgebouwen sluiten en geen carnavalsstoet in Mechelen

Verschillende stadsgebouwen en diensten sluiten vanaf vrijdag de deuren in Mechelen en de carnavalsstoet van zondag wordt geannuleerd. De regeling blijft minstens tot 31 maart van kracht.

De maatregelen die het Mechels stadsbestuur neemt, volgen de adviezen van de experten en de aanbevelingen van de overheid. Kinderopvang, parken en tuinen blijven open en ook de huisvuilophaling blijft gegarandeerd. De basisdienstverlening blijft gewaarborgd. Zo zullen de loketten van het Huis van de Mechelaar, het Sociaal Huis, de Balie van het Schepenhuis, de stedelijke kinderdagverblijven en het politiecommissariaat gewoon open zijn tijdens hun gekende uurregeling.

Enkele stadsgebouwen die niet in basisdienstverlening voorzien, zoals musea en sportinfrastructuur, worden wel gesloten. Het gaat dan specifiek over bibliotheek Het Predikheren, het Cultuurcentrum, Zwembad Geerdegemvaart, alle stedelijke sporthallen, Congres- en erfgoedcentrum Lamot, de Sint-Romboutstoren (de kathedraal zelf blijft wel open), Artenova, de lokale dienstencentra, dorps- en wijkhuizen, stadsmuseum Hof van Busleyden, het stadsarchief, de verschillende jongerenwerkingen, ABK, de beiaardschool en het conservatorium.

De dagverzorgingscentra van het Zorgbedrijf gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot 19 april, naast de lokale dienstencentra en de reeds genomen maatregelen in de woonzorgcentra. Het stadsbestuur verbiedt evenementen met meer dan duizend personen die binnen plaatsvinden, wat vooral gevolgen heeft voor enkele evenementen in de Nekkerhal. Andere evenementen worden afgeraden maar niet verboden.

De stad annuleert wel al haar eigen evenementen. De carnavalsstoet van zondag die voor het eerst in negen jaar weer eens zou uitgaan, wordt dus geschrapt. De wekelijkse markt kan voorlopig wel gewoon doorgaan. Voor meer informatie kunnen Mechelaars terecht op www.mechelen.be/coronavirus

Evenementensector vraagt overheid om steunmaatregelen

De evenementensector vraagt de overheid om de versoepeling van een aantal specifieke financiële maatregelen nu een groot aantal evenementen werd afgelast in het licht van de uitbraak van het coronavirus. Zo melden koepelverenigingen ACC, BESA, FEBELUX en cateringnetwerk BECAS donderdag. Ze doen ook een oproep aan de overheid met 'de nood aan duidelijke richtlijnen'.

Cateraars, verhuurbedrijven van locaties en eventorganisatoren ontvangen een groot aantal annuleringen na de veiligheidsmaatregelen en adviezen rond het coronavirus. Dat leidt volgens de koepels tot grote financiële gevolgen. 'De tijdelijke werkloosheid en het inkomstenverlies treffen de hele sector en alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren van evenementen', klinkt het.

De organisaties vragen de regering nu om steunmaatregelen. 'Er bestaan op dit moment al een aantal specifieke financiële maatregelen inzake uitstel voor rsz, btw en tijdelijke werkloosheid, maar gezien de grote economische schade voor de sector is er blijvend nood aan maximale versoepeling hiervan, inclusief voor de zelfstandigen en freelancers', zegt Margaux Vandervelde, corona-coördinator van de Association of Communication Companies (ACC). De sector vraagt om samen met de overheid de bestaande maatregelen te kunnen evalueren en uit te breiden waar nodig.

De koepelverenigingen ontvangen nu ook heel wat vragen over het organiseren, uitstellen of annuleren van een evenementen. Ook op vlak van contractuele afspraken tussen bedrijven, juridische bescherming en verzekeringen zou er veel onduidelijkheid heersen. Ze roepen daarom op tot dialoog en samenwerking en voorzien een overzicht van oplossingen en maatregelen.

Verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten nemen steeds strengere maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lokale overheden beslissen vooral om zwembaden en bibliotheken te sluiten. Ook worden in veel steden en gemeenten alle evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen, afgelast.In Roeselare zullen het carnavalsfeest en de carnavalsstoet van komend weekend worden afgelast. Zowel Brugge, Menen als Oostende sluiten hun zwembaden. In Brugge gaat de driedaagse Brugge - De Panne van 25 en 26 maart niet door. Ook in Nieuwpoort sluiten het zwembad, de bibliotheek en andere stedelijke diensten. Roeselare sluit de bibliotheek. Onder meer in steden als Oostende, Menen, Ichtegem, Knokke-Heist en Kortrijk worden alle evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen, geschrapt. Ook jeugdbewegingen wordt gevraagd om activiteiten te schrappen. In Ieper wordt het Internationaal Circus- & Straattheaterfestival Gevleugelde Stad afgelast. Hogeschool Howest geeft vanaf maandag alle lessen digitaal vanop afstand. Om dat te kunnen voorbereiden, worden de lessen op vrijdag 13 maart geschrapt.Ook de stad Leuven verscherpt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De stadsgebouwen zijn er vanaf 17 uur al dicht. De bijkomende maatregelen komen er na overleg tussen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en verschillende diensten en sectoren. 'We willen oudere mensen en personen met een kwetsbare gezondheid zoveel mogelijk beschermen', zegt Ridouani. 'Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen. Onze zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen en huisartsen mogen niet overbelast worden.'De stadsgebouwen in de vrijetijdssector sluiten donderdag om 17 uur de deuren. Het gaat om gebouwen in beheer van de stad. Alle activiteiten in die gebouwen worden afgelast. De extra maatregelen gelden tot 31 maart. Ze kunnen verlengd of aangepast worden. Essentiële dienstverlening zoals politie blijft gegarandeerd. Het stadskantoor blijft open. Concreet gaat het om alle locaties van 30CC (Schouwburg, Minnepoort, Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk), Museum M Leuven en bibliotheek Tweebronnen (met de filialen in de deelgemeenten), alle sportaccommodaties zoals zwembaden en sporthallen, alle gemeenschapscentra (zoals Genadedal, Bosstraat, Vlierbeekveld en Bruul), lokale dienstencentra zoals woonzorgcentra en ontmoetingsruimten in buurtcentra en tot slot gebouwen zoals het historisch stadhuis, de Stelplaats en het jeugdcentrum. Alle door de stad georganiseerde activiteiten worden afgelast. Dat geldt ook voor activiteiten van partners in stedelijke locaties. Muziekcentrum Het Depot heeft beslist om de concerten af te gelasten. Ook de erediensten in de moskeeën gaan niet door. Organisatoren van evenementen waar de stad geen organiserende partner is, krijgen het advies om hun activiteiten af te gelasten of uit te stellen.In Gent verbiedt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) alle evenementen die op het grondgebied zouden doorgaan, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'We begrijpen dat dit een grote impact heeft, maar we hebben nood aan duidelijke beslissingen', argumenteert De Clercq. De maatregel is van kracht tot 31 maart.Het gaat om een algemeen verbod op evenementen, manifestaties, markten, foren en ambulante handel op privaat en het openbaar domein. Maar ook kleine evenementen en publieke bijeenkomsten in bibliotheken, musea en sportlokalen worden verboden. Cafés en restaurants kunnen wel open blijven, scholen sluiten voorlopig ook niet.De stad Brussel heeft in samenspraak met de zeventien Buurthuizen op haar grondgebied en de vzw Dienst voor hulp aan Brusselse senioren besloten om tot eind maart alle groepsactiviteiten voor senioren met lange trajecten of naar risicolocaties af te schaffen.De senioren behoren tot de meest kwetsbare personen voor het coronavirus en dus heeft de stad Brussel besloten om deze verder te beschermen. Groepsactiviteiten zoals verre excursies of bezoeken aan scholen, zwembaden, musea en andere worden geschrapt. Zo lopen de senioren minder risico op een besmetting met COVDI-19. De stad Brussel en haar OCMW benadrukken evenwel dat de taak om het sociaal isolement van ouderen tegen te gaan wel blijft behouden. Alle senioren die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse taken kunnen nog altijd, en nu zelfs nog meer, een beroep doen op de diensten van de Buurthuizen en de vzw Dienst voor hulp aan Brusselse senioren. 'We hebben altijd het sociaal isolement willen doorbreken en het virus Covid-19 herinnert ons eraan hoe cruciaal deze taak is. Het verzorgend personeel blijft ter beschikking van diegenen die hun dagelijkse taken niet meer alleen kunnen uitvoeren. Ongeacht het nu gaat om boodschappen doen, maaltijden laten bezorgen aan huis, post ophalen in het postkantoor of eenvoudigweg een luisterend oor bieden. We zullen deze sociale band blijven behouden, uiteraard met strikte inachtneming van de regels inzake hygiëne en preventie die de huidige situatie oplegt', benadrukken Brussels burgemeester Philippe Close en OCMW-voorzitster Karine Lalieux.Verschillende stadsgebouwen en diensten sluiten vanaf vrijdag de deuren in Mechelen en de carnavalsstoet van zondag wordt geannuleerd. De regeling blijft minstens tot 31 maart van kracht.De maatregelen die het Mechels stadsbestuur neemt, volgen de adviezen van de experten en de aanbevelingen van de overheid. Kinderopvang, parken en tuinen blijven open en ook de huisvuilophaling blijft gegarandeerd. De basisdienstverlening blijft gewaarborgd. Zo zullen de loketten van het Huis van de Mechelaar, het Sociaal Huis, de Balie van het Schepenhuis, de stedelijke kinderdagverblijven en het politiecommissariaat gewoon open zijn tijdens hun gekende uurregeling. Enkele stadsgebouwen die niet in basisdienstverlening voorzien, zoals musea en sportinfrastructuur, worden wel gesloten. Het gaat dan specifiek over bibliotheek Het Predikheren, het Cultuurcentrum, Zwembad Geerdegemvaart, alle stedelijke sporthallen, Congres- en erfgoedcentrum Lamot, de Sint-Romboutstoren (de kathedraal zelf blijft wel open), Artenova, de lokale dienstencentra, dorps- en wijkhuizen, stadsmuseum Hof van Busleyden, het stadsarchief, de verschillende jongerenwerkingen, ABK, de beiaardschool en het conservatorium. De dagverzorgingscentra van het Zorgbedrijf gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot 19 april, naast de lokale dienstencentra en de reeds genomen maatregelen in de woonzorgcentra. Het stadsbestuur verbiedt evenementen met meer dan duizend personen die binnen plaatsvinden, wat vooral gevolgen heeft voor enkele evenementen in de Nekkerhal. Andere evenementen worden afgeraden maar niet verboden. De stad annuleert wel al haar eigen evenementen. De carnavalsstoet van zondag die voor het eerst in negen jaar weer eens zou uitgaan, wordt dus geschrapt. De wekelijkse markt kan voorlopig wel gewoon doorgaan. Voor meer informatie kunnen Mechelaars terecht op www.mechelen.be/coronavirusDe evenementensector vraagt de overheid om de versoepeling van een aantal specifieke financiële maatregelen nu een groot aantal evenementen werd afgelast in het licht van de uitbraak van het coronavirus. Zo melden koepelverenigingen ACC, BESA, FEBELUX en cateringnetwerk BECAS donderdag. Ze doen ook een oproep aan de overheid met 'de nood aan duidelijke richtlijnen'.Cateraars, verhuurbedrijven van locaties en eventorganisatoren ontvangen een groot aantal annuleringen na de veiligheidsmaatregelen en adviezen rond het coronavirus. Dat leidt volgens de koepels tot grote financiële gevolgen. 'De tijdelijke werkloosheid en het inkomstenverlies treffen de hele sector en alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren van evenementen', klinkt het. De organisaties vragen de regering nu om steunmaatregelen. 'Er bestaan op dit moment al een aantal specifieke financiële maatregelen inzake uitstel voor rsz, btw en tijdelijke werkloosheid, maar gezien de grote economische schade voor de sector is er blijvend nood aan maximale versoepeling hiervan, inclusief voor de zelfstandigen en freelancers', zegt Margaux Vandervelde, corona-coördinator van de Association of Communication Companies (ACC). De sector vraagt om samen met de overheid de bestaande maatregelen te kunnen evalueren en uit te breiden waar nodig. De koepelverenigingen ontvangen nu ook heel wat vragen over het organiseren, uitstellen of annuleren van een evenementen. Ook op vlak van contractuele afspraken tussen bedrijven, juridische bescherming en verzekeringen zou er veel onduidelijkheid heersen. Ze roepen daarom op tot dialoog en samenwerking en voorzien een overzicht van oplossingen en maatregelen.