Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben, zouden er vorig jaar 16.045 exemplaren vervallen. Door de coronacrisis werd de termijn verlengd tot een specifieke datum afhankelijk van de oorspronkelijke vervaldatum: Vervaldatum 1/2/2020 - 30/6/2020: verlenging tot en met 1/7/2021. Vervaldatum 1/7/2020 - 31/8/2020: verlenging +13 maanden. Vervaldatum 1/9/2020 - 30/6/2021: verlenging +10 maanden. Het aantal rijbewijzen dat vervalt, gaat de komende jaren gestaag de hoogte in, tot 307.570 in 2023. "Dat heeft te maken met de geleidelijke invoer van het systeem sinds 2010. Vanaf 2013 zijn alle gemeenten overgestapt naar het bankkaartmodel", legt Nathalie Debast van de VVSG uit. De VVSG en de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) hadden aangedrongen op een persoonlijke verwittiging, zoals dat het geval is met de elektronische identiteitskaart. Maar volgens de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit is het aan de houder zelf om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. De VVSG en VLAVABBS vroegen aan de FOD Mobiliteit en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om mensen te verwittigen van die nakende vervaldatum, zoals dat ook gebeurt bij identiteitskaarten. "Ze weigeren dit te doen, voor hen ligt de verantwoordelijkheid voor de tijdige hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan. Dat vinden we onbegrijpelijk. Steden en gemeenten beheren deze gegevens immers zelf niet en kunnen hun inwoners dus niet individueel verwittigen", benadrukt Debast. Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro, een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar of een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar. (Belga)

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben, zouden er vorig jaar 16.045 exemplaren vervallen. Door de coronacrisis werd de termijn verlengd tot een specifieke datum afhankelijk van de oorspronkelijke vervaldatum: Vervaldatum 1/2/2020 - 30/6/2020: verlenging tot en met 1/7/2021. Vervaldatum 1/7/2020 - 31/8/2020: verlenging +13 maanden. Vervaldatum 1/9/2020 - 30/6/2021: verlenging +10 maanden. Het aantal rijbewijzen dat vervalt, gaat de komende jaren gestaag de hoogte in, tot 307.570 in 2023. "Dat heeft te maken met de geleidelijke invoer van het systeem sinds 2010. Vanaf 2013 zijn alle gemeenten overgestapt naar het bankkaartmodel", legt Nathalie Debast van de VVSG uit. De VVSG en de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) hadden aangedrongen op een persoonlijke verwittiging, zoals dat het geval is met de elektronische identiteitskaart. Maar volgens de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit is het aan de houder zelf om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. De VVSG en VLAVABBS vroegen aan de FOD Mobiliteit en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om mensen te verwittigen van die nakende vervaldatum, zoals dat ook gebeurt bij identiteitskaarten. "Ze weigeren dit te doen, voor hen ligt de verantwoordelijkheid voor de tijdige hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan. Dat vinden we onbegrijpelijk. Steden en gemeenten beheren deze gegevens immers zelf niet en kunnen hun inwoners dus niet individueel verwittigen", benadrukt Debast. Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro, een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar of een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar. (Belga)