Steden en gemeenten in Vlaanderen moeten samen met de kerkbesturen nadenken over de toekomst van de vaak bijna lege kerken op hun grondgebied. De Vlaamse overheid zal geen investeringen subsidiëren voor kerkgebouwen waarvoor er geen duidelijke toekomstvisie is. Bij het uitwerken van die visie krijgen steden en gemeenten via een nieuw decreet op de erendiensten een grotere rol.

Door de ontkerkelijking worden heel wat van de naar schatting 1.800 parochiekerken in Vlaanderen onvoldoende gebruikt. Vaak geraken de kerkgebouwen in verval, met voor de overheid oplopende kosten voor onderhoud en restauratie. Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil kerken en gemeenten aanzetten om na te denken over het gebruik van de kerkgebouwen.

Lokale visie

In binnen- en buitenland zijn tal van voorbeelden van kerken die een andere bestemming kregen. Steden en gemeenten zullen nu een lokale visie moeten uitwerken over de toekomst van de kerkgebouwen op hun grondgebied. In het ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, krijgen steden

en gemeenten een grotere rol in het uitwerken van de toekomstvisie voor de kerken.

Voortaan zullen ze wijzigingen kunnen aanbrengen in de meerjarenplannen van de kerkfabrieken. Het ontwerpdecreet van minister Bourgeois, dat een keizerlijk decreet van Napoleon uit 1809 afschaft, voert ook een centraal kerkbestuur in per gemeente. Tot nu toe was dat enkel verplicht indien er in een gemeente vier of meer kerkfabrieken waren. De nieuwe verplichting zorgt ervoor dat elk gemeentebestuur slechts één aanspreekpunt heeft. (Belga/INM)

Steden en gemeenten in Vlaanderen moeten samen met de kerkbesturen nadenken over de toekomst van de vaak bijna lege kerken op hun grondgebied. De Vlaamse overheid zal geen investeringen subsidiëren voor kerkgebouwen waarvoor er geen duidelijke toekomstvisie is. Bij het uitwerken van die visie krijgen steden en gemeenten via een nieuw decreet op de erendiensten een grotere rol. Door de ontkerkelijking worden heel wat van de naar schatting 1.800 parochiekerken in Vlaanderen onvoldoende gebruikt. Vaak geraken de kerkgebouwen in verval, met voor de overheid oplopende kosten voor onderhoud en restauratie. Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil kerken en gemeenten aanzetten om na te denken over het gebruik van de kerkgebouwen. Lokale visie In binnen- en buitenland zijn tal van voorbeelden van kerken die een andere bestemming kregen. Steden en gemeenten zullen nu een lokale visie moeten uitwerken over de toekomst van de kerkgebouwen op hun grondgebied. In het ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, krijgen steden en gemeenten een grotere rol in het uitwerken van de toekomstvisie voor de kerken. Voortaan zullen ze wijzigingen kunnen aanbrengen in de meerjarenplannen van de kerkfabrieken. Het ontwerpdecreet van minister Bourgeois, dat een keizerlijk decreet van Napoleon uit 1809 afschaft, voert ook een centraal kerkbestuur in per gemeente. Tot nu toe was dat enkel verplicht indien er in een gemeente vier of meer kerkfabrieken waren. De nieuwe verplichting zorgt ervoor dat elk gemeentebestuur slechts één aanspreekpunt heeft. (Belga/INM)