Veel concrete bedragen maakten de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse regering maandag niet bekend, bij de voorstelling van de grote lijnen van het regeerakkoord. Wel kondigde CD&V-voorzitter Wouter Beke aan dat de steden en gemeenten kunnen rekenen op 400 miljoen euro, bovenop de middelen uit het Gemeentefonds. Bedoeling is gemeenten volop mee in het beleid te betrekken. Een belangrijk deel daarvan gaat naar de pensioenfactuur van de lokale besturen. Het gaat daarbij om het geld dat de gemeenten moeten betalen voor de pensioenen van hun eigen personeel - de zogenaamde solidariteitsbijdrage. Die dreigt verschillende gemeenten met een financiële kater achter te laten. "Een wurgkoord richting faillissement", noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever het mechanisme. Vlaanderen zal daarom de helft van die responsabiliseringsfactuur vergoeden. Een ander luik van het geld gaat naar gemeenten die een "sterke grootstedelijke druk" ervaren, maar daarvoor niet gefinancierd worden. Vandaag valt bijvoorbeeld Vilvoorde al onder die "rayon", aldus De Wever. Het is de bedoeling dat andere gemeenten zullen volgen. Ook een deel van de groene ambities van de toekomstige ploeg-Jambon kan rekenen op middelen uit die pot. Tegen 2030 moet er 10.000 hectare bos en 20.000 hectare natuur bijkomen. "Waar Wallonië hagen heeft, zal Vlaanderen bomen hebben", lachte Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. (Belga)

Veel concrete bedragen maakten de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse regering maandag niet bekend, bij de voorstelling van de grote lijnen van het regeerakkoord. Wel kondigde CD&V-voorzitter Wouter Beke aan dat de steden en gemeenten kunnen rekenen op 400 miljoen euro, bovenop de middelen uit het Gemeentefonds. Bedoeling is gemeenten volop mee in het beleid te betrekken. Een belangrijk deel daarvan gaat naar de pensioenfactuur van de lokale besturen. Het gaat daarbij om het geld dat de gemeenten moeten betalen voor de pensioenen van hun eigen personeel - de zogenaamde solidariteitsbijdrage. Die dreigt verschillende gemeenten met een financiële kater achter te laten. "Een wurgkoord richting faillissement", noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever het mechanisme. Vlaanderen zal daarom de helft van die responsabiliseringsfactuur vergoeden. Een ander luik van het geld gaat naar gemeenten die een "sterke grootstedelijke druk" ervaren, maar daarvoor niet gefinancierd worden. Vandaag valt bijvoorbeeld Vilvoorde al onder die "rayon", aldus De Wever. Het is de bedoeling dat andere gemeenten zullen volgen. Ook een deel van de groene ambities van de toekomstige ploeg-Jambon kan rekenen op middelen uit die pot. Tegen 2030 moet er 10.000 hectare bos en 20.000 hectare natuur bijkomen. "Waar Wallonië hagen heeft, zal Vlaanderen bomen hebben", lachte Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. (Belga)