Het Antwerpse stedelijke schadefonds voor rellen kan sinds 2012 gebruikt worden om schade aan private onroerende of roerende goederen te vergoeden indien die veroorzaakt is door vandalisme, oproer of andere onregelmatigheden op grote schaal, met de bijkomende voorwaarde dat de feiten zich voordeden tijdens of naar aanleiding van publieke betogingen of rellen. De stad raadt al wie schade leed alvast aan om binnen de vijf dagen na het schadegeval proces-verbaal te laten opmaken bij de politie en een dossier in te dienen bij de eigen verzekeringsmakelaar. Wie niet of onvoldoende verzekerd is om de schade te vergoeden, kan een beroep doen op het schadefonds voor een bedrag van maximaal 10.000 euro per aanvrager. In dit concrete geval omvat het schadefonds feiten die zich zaterdagavond voordeden in de directe omgeving van de Ter Rivierenlaan te Deurne, inclusief het gebied afgebakend door de volgende straten: Alfons Schneiderlaan, Ter Heydelaan, Ter Rivierenlaan, Gallifortlaan, Jan Welterslaan, Oude Bosuilbaan en Hondenweide. Het benodigde document staat op www.antwerpen.be/nl/eloket. (Belga)

Het Antwerpse stedelijke schadefonds voor rellen kan sinds 2012 gebruikt worden om schade aan private onroerende of roerende goederen te vergoeden indien die veroorzaakt is door vandalisme, oproer of andere onregelmatigheden op grote schaal, met de bijkomende voorwaarde dat de feiten zich voordeden tijdens of naar aanleiding van publieke betogingen of rellen. De stad raadt al wie schade leed alvast aan om binnen de vijf dagen na het schadegeval proces-verbaal te laten opmaken bij de politie en een dossier in te dienen bij de eigen verzekeringsmakelaar. Wie niet of onvoldoende verzekerd is om de schade te vergoeden, kan een beroep doen op het schadefonds voor een bedrag van maximaal 10.000 euro per aanvrager. In dit concrete geval omvat het schadefonds feiten die zich zaterdagavond voordeden in de directe omgeving van de Ter Rivierenlaan te Deurne, inclusief het gebied afgebakend door de volgende straten: Alfons Schneiderlaan, Ter Heydelaan, Ter Rivierenlaan, Gallifortlaan, Jan Welterslaan, Oude Bosuilbaan en Hondenweide. Het benodigde document staat op www.antwerpen.be/nl/eloket. (Belga)