"We kunnen op basis van het verzoekschrift niet opmaken wat Deliveroo verweten wordt. Er wordt niets gezegd! Er is nog geen begin van een uiteenzetting. De middelen moeten uiteengezet worden, zoniet is het verzoek ongeldig", pleitte een van de advocaten van Deliveroo, die de nietigverklaring vroeg. Bovendien is het verzoek volgens hem onontvankelijk, omdat het onderzoek "door de arbeidsauditeur zelf moest geïnitieerd worden". De advocaat gaf toe dat het argument "gek" kan lijken, maar zei dat het toch correct was. De advocaten gingen ook in op de aard van het onderzoek en de principes die daaruit voortvloeien. "Het auditoraat koos voor een onderzoek inzake sociaalstrafrechtelijke misdrijven. Het is hij die het bewijs moet leveren en hij doet dat niet. Dit soort onderzoek veronderstelt ook vermoeden van onschuld. Deliveroo moet het voordeel van de twijfel genieten", klonk het. In 2018 liet het arbeidsauditoraat van Brussel een onderzoek voeren naar het werkelijke statuut van de maaltijdkoeriers van Deliveroo. In 2017 had Deliveroo zijn ongeveer tweeduizend koeriers aangezet om "dienstverleners in de deeleconomie" te worden, met zelfstandigenstatuut. Na twee jaar onderzoek concludeerde het auditoraat dat hun arbeidsrelatie geherkwalificeerd moet worden tot dat van werkgever en werknemer. (Belga)

"We kunnen op basis van het verzoekschrift niet opmaken wat Deliveroo verweten wordt. Er wordt niets gezegd! Er is nog geen begin van een uiteenzetting. De middelen moeten uiteengezet worden, zoniet is het verzoek ongeldig", pleitte een van de advocaten van Deliveroo, die de nietigverklaring vroeg. Bovendien is het verzoek volgens hem onontvankelijk, omdat het onderzoek "door de arbeidsauditeur zelf moest geïnitieerd worden". De advocaat gaf toe dat het argument "gek" kan lijken, maar zei dat het toch correct was. De advocaten gingen ook in op de aard van het onderzoek en de principes die daaruit voortvloeien. "Het auditoraat koos voor een onderzoek inzake sociaalstrafrechtelijke misdrijven. Het is hij die het bewijs moet leveren en hij doet dat niet. Dit soort onderzoek veronderstelt ook vermoeden van onschuld. Deliveroo moet het voordeel van de twijfel genieten", klonk het. In 2018 liet het arbeidsauditoraat van Brussel een onderzoek voeren naar het werkelijke statuut van de maaltijdkoeriers van Deliveroo. In 2017 had Deliveroo zijn ongeveer tweeduizend koeriers aangezet om "dienstverleners in de deeleconomie" te worden, met zelfstandigenstatuut. Na twee jaar onderzoek concludeerde het auditoraat dat hun arbeidsrelatie geherkwalificeerd moet worden tot dat van werkgever en werknemer. (Belga)