Bij het klimatologisch overzicht van de maand juli voegde het KMI ook een eerste analyse van de extreme regenval van midden juli. Bij de overstromingen kwamen tot nog toe 38 mensen om het leven. Op 14 en 15 juli situeerde zich volgens het KMI een stationaire depressie boven Duitsland met als gevolg heel hevige neerslag in het oosten van België. Rond dit lagedrukgebied bevond zich een zone van vochtige en onstabiele lucht die gevoed werd door warme lucht die zich langs Centraal- en Oost-Europa, waar zich onweders ontwikkelden, verplaatste. Het lagedrukgebied bereikte vervolgens via Duitsland en Nederland de oostelijke helft van België in de vorm van een occlusie, een band van zachte en vochtige lucht gevangen tussen koelere droge lucht. Naast de hoge vochtigheid en behoorlijk warme lucht, werkten ook meerdere troggen de opstijgende lucht in de hand. De regenzone strekte zich in noordoostelijke richting uit over ons land, waardoor dezelfde regio's langdurig getroffen werden door intense neerslag. "Het orografisch effect van de Ardennen en de Hoge Venen vormde bovendien een versterkende factor", luidt de analyse van het KMI. De depressie en de actieve occlusie die er rond circuleerden waren praktisch "stationair". "Een dergelijke context is beter bekend onder de naam 'blokkade'. In dit geval gaat het om een lagedrukblokkade met aanhoudende neerslag over dezelfde regio's gedurende vele uren en dat leidde tot extreme neerslagtotalen. Als er een blokkade ontstaat met een hogedrukgebied, kan dit in de lente of zomer ook leiden tot periodes van droogte of tot hittegolven. (Belga)

Bij het klimatologisch overzicht van de maand juli voegde het KMI ook een eerste analyse van de extreme regenval van midden juli. Bij de overstromingen kwamen tot nog toe 38 mensen om het leven. Op 14 en 15 juli situeerde zich volgens het KMI een stationaire depressie boven Duitsland met als gevolg heel hevige neerslag in het oosten van België. Rond dit lagedrukgebied bevond zich een zone van vochtige en onstabiele lucht die gevoed werd door warme lucht die zich langs Centraal- en Oost-Europa, waar zich onweders ontwikkelden, verplaatste. Het lagedrukgebied bereikte vervolgens via Duitsland en Nederland de oostelijke helft van België in de vorm van een occlusie, een band van zachte en vochtige lucht gevangen tussen koelere droge lucht. Naast de hoge vochtigheid en behoorlijk warme lucht, werkten ook meerdere troggen de opstijgende lucht in de hand. De regenzone strekte zich in noordoostelijke richting uit over ons land, waardoor dezelfde regio's langdurig getroffen werden door intense neerslag. "Het orografisch effect van de Ardennen en de Hoge Venen vormde bovendien een versterkende factor", luidt de analyse van het KMI. De depressie en de actieve occlusie die er rond circuleerden waren praktisch "stationair". "Een dergelijke context is beter bekend onder de naam 'blokkade'. In dit geval gaat het om een lagedrukblokkade met aanhoudende neerslag over dezelfde regio's gedurende vele uren en dat leidde tot extreme neerslagtotalen. Als er een blokkade ontstaat met een hogedrukgebied, kan dit in de lente of zomer ook leiden tot periodes van droogte of tot hittegolven. (Belga)