Startnota: innovatie vormt sleutel om klimaatengagementen na te komen

Startnota: innovatie vormt sleutel om klimaatengagementen na te komen © belga

(Belga) In de startnota van Bart De Wever staat dat Vlaanderen werk moet maken van de omslag naar een koolstofarme samenleving. Dat moet vooral gebeuren door het versnellen van innovatie, want dat is de “sleutel” om aangegane engagementen te realiseren. Van een kilometerheffing geen spoor, en de betonstop wordt vervangen door een “bouwshift”.

Onder meer het verkeer moet klimaatvriendelijker, zo staat in de startnota, maar van een kilometerheffing is geen sprake meer. Wel zal er fors geïnvesteerd worden in duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. “Het aandeel duurzame vervoersmiddelen moet in het woon-werkverkeer toenemen tot minstens 40 procent. Binnen de stedelijke gebieden van Brussel/Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we naar een toename tot minstens 50 procent”, luidt het. De nieuwe Vlaamse regering zal ook werk maken van een ruimtelijke omslag. Maar in plaats van van een betonstop, zal er werk gemaakt worden van een “bouwshift”, “waarbij we kansen crëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is”. Er wordt gekozen voor “kernversterking en kwalitatieve verdichtingen”. Een staten-generaal met alle belanghebbenden moet een en ander meer concreet maken. Volgens de nota moet er verder ingezet worden op hernieuwbare energie, en het certificatenoverschot moet verder afgebouwd worden. Er zal ook geïnvesteerd worden in extra natuur “met hoge kwaliteit”: 20.000 bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer, en uiterlijk tegen 2030 zou er 10.000 hectare bos moeten bijkomen. “We richten vier nationale parken op, zorgen voor eenheid van beheer en creëren territoriale verbindingen”, luidt het voorts. Ook de luchtkwaliteit moet verbeteren, en dat moet onder andere met “een vergroening van het wagenpark, een uniform kader voor lage-emissiezones in steden, een uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen, investeringen in walstroom en strengere internationale normen voor de scheepvaart”. “We hebben de ambitie om Europese koploper in waterstof te worden en zetten ons in voor een 100 procent circulaire economie”, luidt het verder in de nota. Over statiegeld wordt niets vermeld. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content