De administratieve taken voor leerkrachten en directies worden verminderd. "We herstellen het respect voor de leraren en de klassenraad", klinkt het. Er zal fors geïnvesteerd worden in aantrekkelijke schoolgebouwen en extra capaciteit, vooral in het secundair onderwijs. De dubbele contingentering in het hele leerplichtonderwijs wordt afgeschaft en ouders krijgen opnieuw de maximale vrijheid in de schoolkeuze voor hun kinderen. Aan de doelstellingen van het M-decreet wordt een "pragmatische invulling" gegeven: "inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen". Verplichte taalbadklassen Nederlands voor kinderen die er nood aan hebben moeten leerachterstand en schooluitval vermijden. Het kleuter- en lager onderwijs wordt versterkt, in het secundair onderwijs blijft het huidige aanbod onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO gegarandeerd. (Belga)

De administratieve taken voor leerkrachten en directies worden verminderd. "We herstellen het respect voor de leraren en de klassenraad", klinkt het. Er zal fors geïnvesteerd worden in aantrekkelijke schoolgebouwen en extra capaciteit, vooral in het secundair onderwijs. De dubbele contingentering in het hele leerplichtonderwijs wordt afgeschaft en ouders krijgen opnieuw de maximale vrijheid in de schoolkeuze voor hun kinderen. Aan de doelstellingen van het M-decreet wordt een "pragmatische invulling" gegeven: "inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen". Verplichte taalbadklassen Nederlands voor kinderen die er nood aan hebben moeten leerachterstand en schooluitval vermijden. Het kleuter- en lager onderwijs wordt versterkt, in het secundair onderwijs blijft het huidige aanbod onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO gegarandeerd. (Belga)