Gisteren werden de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp van ordonnantie dat het samenwerkingsakkoord bekrachtigt, overgemaakt aan het Brussels Parlement. Daaruit bleek dat er geen onoverkomenlijke bezwaren waren. Maar de adviezen van beide instanties over de uitvoeringsordonnantie zijn blijkbaar nog niet binnen, en daardoor lijkt het erg moeilijk dat de Brusselse regering tegen maandag 9 uur de definitieve tekst van de twee ontwerpordonnanties aan het Brussels Parlement kan overmaken. Dat is de voorwaarde opdat beide teksten op 30 september door het Parlement zouden kunnen worden goedgekeurd, de voorwaarde opdat de uitbreiding van het gebruik van het CST in het Brussels Gewest vanaf 1 oktober zou kunnen ingaan. Volgens het kabinet-Maron vindt er dit weekend nog overleg plaats met de andere regeringen over de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over het samenwerkingsakkoord. Pas dan kan de regering die tekst goedkeuren. Maar het blijft dus nog wachten op de adviezen over de tweede tekst. Die moet ook nog door de Brusselse regering definitief worden goedgekeurd na eventuele aanpassingen. Of dat kan lukken voor maandag 9 uur is zeer de vraag. (Belga)

Gisteren werden de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp van ordonnantie dat het samenwerkingsakkoord bekrachtigt, overgemaakt aan het Brussels Parlement. Daaruit bleek dat er geen onoverkomenlijke bezwaren waren. Maar de adviezen van beide instanties over de uitvoeringsordonnantie zijn blijkbaar nog niet binnen, en daardoor lijkt het erg moeilijk dat de Brusselse regering tegen maandag 9 uur de definitieve tekst van de twee ontwerpordonnanties aan het Brussels Parlement kan overmaken. Dat is de voorwaarde opdat beide teksten op 30 september door het Parlement zouden kunnen worden goedgekeurd, de voorwaarde opdat de uitbreiding van het gebruik van het CST in het Brussels Gewest vanaf 1 oktober zou kunnen ingaan. Volgens het kabinet-Maron vindt er dit weekend nog overleg plaats met de andere regeringen over de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over het samenwerkingsakkoord. Pas dan kan de regering die tekst goedkeuren. Maar het blijft dus nog wachten op de adviezen over de tweede tekst. Die moet ook nog door de Brusselse regering definitief worden goedgekeurd na eventuele aanpassingen. Of dat kan lukken voor maandag 9 uur is zeer de vraag. (Belga)